Projekti

Tekoči projekti in programi

Raziskovalni programi

  • P1-0034; Analitika in kemijska karakterizacija materialov in procesov, (2020 – 2025); Agencija za raziskovalno dejavnost RS, koordinator programa: Kemijski inštitut, kontaktna oseba na UNG: doc. dr. Iain White
  • P2-0393; Napredni materiali za nizkoogljično in trajnostno družbo, (2015 – 2027); Agencija za raziskovalno dejavnost RS, koordinator programa: Kemijski inštitut, kontaktna oseba na UNG: izr. prof. dr. Dorota Korte
  • P3-0428; Primerjalna onkologija za obravnavo redkih vrst raka; (2022 – 2028); Agencija za raziskovalno dejavnost RS, koordinator programa: Univerza v Novi Gorici, kontaktna oseba na UNG: prof. dr. Ario de Marco
  • P4-0107; Gozdna biologija, ekologija in tehnologija, (2020-2025); Agencija za raziskovalno dejavnost RS, koordinator programa: Gozdarski inštitut Slovenije, kontaktna oseba na UNG: prof. dr. Ario de Marco

Raziskovalni projekti

Mednarodni projekti

  • SRC-EDIH - Smart, Resilient and Sustainable Communities – evropsko digitalno inovacijsko središče (sofinanciran s strani programa Evropske komisije Digitalna Evropa); kontaktna oseba na UNG: doc. dr. Iain White

Bilateralna sodelovanja

Zaključeni projekti

Seznami zaključenih projektov