Pretočni citometer (FACS flow)

Pretočni citometer je namenjen detekciji in analizi celic.

Aparat Guava easyCyte &HT - 2L sestoji:

  • modri laser z minimalno močjo 50 mW (488nm)
  • rdeči laser z minimalno močjo 100 mW (630 - 650 nm)
  • detektorja FSS in SSC
  • štirje fluorescenčni detektorji (525 nm, 583 nm, 695 nm in 661 nm)
  • zajem vzorca iz mikrotiterske ploščice ali 1,5 mL mikrocentrifugirke

Oprema je bila nabavljena leta 2020 preko razpisa ARRS za nakup raziskovalne opreme (paket 18), ki je na voljo za raziskovalno delo.

Oprema se nahaja v Laboratoriju za vede o okolju in življenju (merilni laboratorij) na Univerzi v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.

Oprema je na voljo za uporabo pod nadzorom usposobljene osebe iz laboratorija.

Za uporabo opreme kontaktirjate bodisi izr. prof. dr. Ario de Marco ali Petro Makorič