Večnamenski optotermični spektrometer

Kombinirani fototermalni spektrometer (CPS) je sestavljen iz nastavljivega vzbujalnega vira, ki temelji na kaskadni kombinaciji polprevodniškega laserja, da se zagotovi največja absorpcija vzbujalnega sevanja. Vzbujevalni žarek je moduliran z uporabo bodisi elektrooptičnega/akustooptičnega modulatorja (Thorlabs, Newport) ali mehanskega zaklopa (Thorlabs), ki zagotavlja modulacijske frekvence od DC do GHz, kar zagotavlja visoko ravninsko ločljivost in omogoča zbiranje informacij iz tankih plasti vzorcev (~10s nm). Opremljen je z gonilnikom in ga krmili ojačevalnik z zaklepom (SRS).

Llaserske komponente: 375 nm, 445 nm, 532 nm ali 785 nm, izhodna moč 200 mW.

Oprema je bila nabavljena leta 2021 preko razpisa ARRS za nakup raziskovalne opreme (paket 19), ki je na voljo za raziskovalno delo.

Oprema se nahaja v Laboratoriju za vede o okolju in življenju (Laserski laboratorij) na Univerzi v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.

Oprema je na voljo za uporabo pod nadzorom usposobljene osebe iz laboratorija.

Za uporabo opreme kontaktirjate bodisi izr. prof. dr. Doroto Korte ali Petro Makorič

Shema CPS