Visokošolski strokovni študijski program Gospodarski inženiring

Razpis za vpis v študijskem letu 2024/2025

Kraj izvajanja študija

Vipava, Dvorec Lanthieri, Glavni trg 8

Trajanje študija

3 leta

Vrsta in raven pridobljene izobrazbe

prva stopnja: visokošolski strokovni študijski program
SOK: 7
Več informacij

Vpisni pogoji

Zaključni izpit katerega koli štiriletnega srednješolskega programa, poklicna matura ali splošna matura.

Po merilih za prehode se lahko v 2. letnik vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske zadeve prizna vsaj 47 ECTS točk iz že opravljenih izpitov na drugih univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih programih s področja tehnike, naravoslovja, ekonomije ali organizacije, sprejetih pred 11.6.2004. V drugi letnik se lahko vpišejo tudi diplomanti višješolskih strokovnih študijskih programov po letu 1995 iz sorodnih študijskih področij: informatik, elektronik, energetik, strojnik ali mehatronik, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje in če so omenjeni študij zaključili s povprečno oceno, višjo od 8.

Po merilih za prehode se lahko v 3. letnik vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske zadeve prizna iz predhodnega študija na univerzitetnem ali visokošolskem študijskem programu s področja gospodarskega inženiringa ali sorodnih področij opravljene obveznosti v obsegu vsaj 107 ECTS točk. Po merilih za prehode se lahko v 3. letnik vpišejo tudi diplomanti višješolskih programov iz sorodnih študijskih področij tehnike ali naravoslovja, sprejetih pred letom 1994, ki imajo vsaj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj. Diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994 iz drugih strokovnih področij, ki imajo vsaj pet let delovnih izkušenj, naslovijo vlogo na Komisijo za študijske zadeve Poslovno-tehniške fakultete.

Vse vloge za vpis po merilih za prehode se obravnava individualno, pri čemer se določi obvezne študijske vsebine, ki jih mora študent opraviti za dokončanje študija.

Program se izvaja v slovenskem jeziku.

Vpisna mesta

Vpisna mesta/način študija Redni
Državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije 40
Slovenci brez slovenskega državljanstva 2
Državljani držav Zahodnega Balkana 6
Državljani ostalih držav nečlanic Evropske unije 2
Vzporedni študij 2
Vpis v višji letnik *

* število vpisnih mest na rednem študiju je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik

Merila za izbiro

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri splošni maturi, zaključnem izpitu oz. poklicni maturi (60% točk) in
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40% točk).

Dodatne informacije

Poslovno-tehniška fakulteta
T: 05 620 58 30
E: info.ptf@ung.si