Magistrski študijski program Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja

Razpis za vpis v študijskem letu 2024/2025

Kraj izvajanja študija

Vipava, Dvorec Lanthieri, Glavni trg 8

Trajanje študija

2 leti

Vrsta in raven pridobljene izobrazbe

druga stopnja: magistrski študijski program
SOK: 8
Več informacij

Pogoji za vpis

Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 ECTS ali dodiplomski študijski program, sprejet pred 11.6.2004, s področij tehniških in informacijskih ved, naravoslovnih ved, humanističnih ved, ved o multimediji in oblikovanju, poslovnih in organizacijskih ved ter pedagoških in drugih družboslovnih ved v obsegu najmanj 180 ECTS.

Diplomanti študijskih programov prve stopnje (180 ECTS) ali katerihkoli dodiplomskih študijskih programov z drugih področij, sprejetih pred 11.6.2004 v obsegu najmanj 180 ECTS, naslovijo vloge na študijsko komisijo Poslovno-tehniške fakultete, ki lahko določi dodatne študijske obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v magistrski študijski program. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 ECTS. Kandidati z zaključenim enakovrednim izobraževanjem v tujini se vpisujejo pod enakimi pogoji.

Študij se izvaja v angleškem jeziku. Kandidati, katerih materni jezik ni angleščina in ki na predhodni ravni niso bili vpisani v program, ki se je izvajal v angleškem jeziku, morajo predložiti dokazilo o znanju angleškega jezika (B2).

Vpisna mesta za vpis

Vpisna mesta/način študija Redni
Vpis v 1. letnik 30
Vpis v 2. letnik *

Merila za izbiro

V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti in izbere glede na uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena opravljenih izpitov 60% in ocena diplomskega dela 40%).

Dodatne informacije

Poslovno-tehniška fakulteta
T: 05 620 58 30
E: info.ptf@ung.si