Magistrski študijski program Humanistični študiji

Razpis za vpis v študijskem letu 2024/2025

Program ima tri smeri:

  • smer Jezikoslovne vede
  • smer Literarne vede
  • smer Zgodovine in kulture čezmejnih prostorov

Trajanje študija

2 leti

Vrsta in raven pridobljene izobrazbe

druga stopnja: magistrski študijski program
SOK: 8
Več informacij

Kraj izvajanja študija

Nova Gorica, Vipavska cesta 13

Vpisni pogoji

Smer Jezikoslovne vede (možnost dvojne diplome „Language Science” v sodelovanju z univerzo Ca’Foscari v Benetkah)

Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 KT s področja slovenistike, primerjalnega slovanskega jezikoslovja, splošnega jezikoslovja, klasične filologije in drugih humanističnih programov, ki obsegajo vsebine s področja jezikoslovnih ved.

Diplomanti študijskih programov prve stopnje (180 ECTS) z drugih področij naslovijo vloge na študijsko komisijo Fakultete za humanistiko. Na podlagi opravljenega študijskega programa in glede na različnost strokovnega področja od učnih vsebin študijskega programa Humanistični študiji prve stopnje lahko komisija kandidate sprejme brezpogojno, lahko določi diferencialne izpite, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik, ali pa prošnjo zavrne. Diferencialni izpiti obsegajo od 10 do 60 ECTS. Kandidati jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Kdor je končal magistrski oziroma drug nivojsko primerljiv program z istih oziroma primerljivih področij, se mu lahko priznajo obveznosti v obsegu do 60 ECTS in se lahko tako vpiše v drugi letnik ustrezne smeri programa Humanistični študiji. Ob vpisu se mu lahko individualno določi obvezne izpite v obsegu do 24 ECTS, tako da pridobi znanja, komplementarna predhodnemu študiju. Ti izpiti se določijo iz nabora vseh obveznih in izbirnih izpitov ustrezne smeri magistrskega študijskega programa Humanistični študiji. Poleg njih študent obvezno opravlja še Individualno raziskovalno delo in Magistrsko nalogo, lahko pa tudi še druge obvezne, izbirne in splošne izbirne predmete, tako da zbere skupno 60 ECTS.

Študij se izvaja tudi v angleškem jeziku. Najnižja splošna zahtevana raven znanja angleškega jezika je B2.

Kandidati, ki se želijo prijaviti na program dvojne diplome „Language Science” v sodelovanju z univerzo Ca’Foscari v Benetkah, se morajo prijaviti na oba študijska programa. Informacije o prijavi na program „Language Science”, ki ga izvaja Ca’Foscari v Benetkah, so dostopne na tem spletnem naslovu.

Smer Literarne vede

Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 KT s področja slovenistike, primerjalne književnost, klasične filologije in drugih humanističnih programov, ki obsegajo vsebine s področja literarnih ved.

Diplomanti študijskih programov prve stopnje (180 ECTS) z drugih področij naslovijo vloge na študijsko komisijo Fakultete za humanistiko. Na podlagi opravljenega študijskega programa in glede na različnost strokovnega področja od učnih vsebin študijskega programa Humanistični študiji prve stopnje lahko komisija kandidate sprejme brezpogojno, lahko določi diferencialne izpite, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik, ali pa prošnjo zavrne. Diferencialni izpiti obsegajo od 10 do 60 ECTS. Kandidati jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Kdor je končal magistrski oziroma drug nivojsko primerljiv program z istih oziroma primerljivih področij, se mu lahko priznajo obveznosti v obsegu do 60 ECTS in se lahko tako vpiše v drugi letnik ustrezne smeri programa Humanistični študiji. Ob vpisu se mu lahko individualno določi obvezne izpite v obsegu do 24 ECTS, tako da pridobi znanja, komplementarna predhodnemu študiju. Ti izpiti se določijo iz nabora vseh obveznih in izbirnih izpitov ustrezne smeri magistrskega študijskega programa Humanistični študiji. Poleg njih študent obvezno opravlja še Individualno raziskovalno delo in Magistrsko nalogo, lahko pa tudi še druge obvezne, izbirne in splošne izbirne predmete, tako da zbere skupno 60 ECTS.

Študij se izvaja tudi v angleškem jeziku. Najnižja splošna zahtevana raven znanja angleškega jezika je B2.

Smer Zgodovine in kulture čezmejnih prostorov

Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 KT

s področja zgodovine, kulturnih študij, slovenistike, primerjalne književnosti, klasične filologije in drugih humanističnih programov, ki obsegajo vsebine s področja zgodovine oziroma kulturnih študij.

Diplomanti študijskih programov prve stopnje (180 ECTS) z drugih področij naslovijo vloge na študijsko komisijo Fakultete za humanistiko. Na podlagi opravljenega študijskega programa in glede na različnost strokovnega področja od učnih vsebin študijskega programa Humanistični študiji prve stopnje lahko komisija kandidate sprejme brezpogojno, lahko določi diferencialne izpite, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik, ali pa prošnjo zavrne. Diferencialni izpiti obsegajo od 10 do 60 ECTS. Kandidati jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Kdor je končal magistrski oziroma drug nivojsko primerljiv program z istih oziroma primerljivih področij, se mu lahko priznajo obveznosti v obsegu do 60 ECTS in se lahko tako vpiše v drugi letnik ustrezne smeri programa Humanistični študiji. Ob vpisu se mu lahko individualno določi obvezne izpite v obsegu do 24 ECTS, tako da pridobi znanja, komplementarna predhodnemu študiju. Ti izpiti se določijo iz nabora vseh obveznih in izbirnih izpitov ustrezne smeri magistrskega študijskega programa Humanistični študiji. Poleg njih študent obvezno opravlja še Individualno raziskovalno delo in Magistrsko nalogo, lahko pa tudi še druge obvezne, izbirne in splošne izbirne predmete, tako da zbere skupno 60 ECTS.

Študij se izvaja tudi v angleškem jeziku. Najnižja splošna zahtevana raven znanja angleškega jezika je B2.

Vpisna mesta

Vpisna mesta/način študija Redni
Državljani držav članic Evropske unije 20
Slovenci brez slovenskega državljanstva 2
Državljani držav Zahodnega Balkana 3
Državljani ostalih držav nečlanic Evropske unije 1
Vpis v višji letnik *

* Število razpisanih mest je omejeno s številom razpisanih mest za 1.letnik

Merila za izbiro

V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti in izbere glede na uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena opravljenih izpitov 60% in ocena diplomskega dela 40%).

Dodatne informacije

Fakulteta za humanistiko
T: 05 331 52 37
E: info.fh@ung.si