dr. Gostenčnik Januška

Soba: 79
Telefon: 05 3315 237
Interni telefon: 237
Elektronski naslov: januska.gostencnik@zrc-sazu.si
Organizacija: ZRC SAZU
Govorilne ure: po vajah