Univerza od A do Ž

Imenik sodelavcev

Abecedno kazalo

Lokacije

Skupne službe

Univerza v Novi Gorici

Vipavska 13
Rožna Dolina
SI-5000 Nova Gorica
E: info@ung.si

Kabinet rektorja

Erika Gojković

Vipavska 13 Dvorec Lanthieri
Rožna Dolina Glavni trg 8
SI-5000 Nova Gorica SI-5271 Vipava

T: 05 6205 820
F: 05 6205 200
E: erika.gojkovic@ung.si

Stiki z javnostmi

Andreja Leban
Dvorec Lanthieri
Glavni trg 8
SI-5271 Vipava
T: 05 6205 827
F: 05 6205 200
E: andreja.leban@ung.si

Študentska pisarna

Maja Terčon Renata Kop
Vipavska 13 Dvorec Lanthieri
Rožna Dolina Glavni trg 8
SI-5000 Nova Gorica SI-5271 Vipava
T: 05 3315 234 T: 05 9099 717
F: 05 6205 200 F: 05 6205 200

E: studentska.pisarna@ung.si

Študentska pisarna

Mednarodna in projektna pisarna

Aljaž Rener
Dvorec Lanthieri
Glavni trg 8
SI-5271 Vipava
T: 05 6205 829
F: 05 6205 200
E: aljaz.rener@ung.si

Projektna pisarna

Mednarodna pisarna

Knjižnica

Vanesa Valentinčič Murovec
Vipavska 13
Rožna Dolina
SI-5000 Nova Gorica
T: 05 3315 220
F: 05 6205 200
E: library@ung.si

Univerzitetna knjižnica

Založba

Mirjana Frelih
Vipavska 13
Rožna Dolina
SI-5000 Nova Gorica
T: 05 3315 220
F: 05 6205 200
E: mirjana.frelih@ung.si

Založba

Alumni klub

Nives Štefančič
Vipavska 13
Rožna Dolina
SI-5000 Nova Gorica
T: 05 6205 813
F: 05 6205 200
E: alumni.klub@ung.si

Klub alumnov

Karierni center

Nives Štefančič
Vipavska 13
Rožna Dolina
SI-5000 Nova Gorica
T: 05 6205 813
F: 05 6205 200
E: karierni.center@ung.si

Karierni center

Fakultete in šole

Fakulteta za znanosti o okolju

Dekan: prof. dr. Matjaž Valant
Tajništvo: Marina Artico

Univerza v Novi Gorici
Fakulteta za znanosti o okolju
Dvorec Lanthieri
Glavni trg 8
SI-5271 Vipava
T: 05 9099 700
E: info.fzo@ung.si

www.ung.si/fzo

Programa:
Okolje I. stopnja
Okolje II. stopnja

Poslovno-tehniška fakulteta

Dekanja: prof. dr. Tanja Urbančič
Tajništvo: Helena Škrl

Univerza v Novi Gorici
Poslovno-tehniška fakulteta
Dvorec Lanthieri
Glavni trg 8
SI-5271 Vipava
T: 05 6205 830
F: 05 6205 200
E: info.ptf@ung.si

www.ung.si/ptf

Programi:
Gospodarski inženiring I. stopnja
Gospodarski inženiring II. stopnja
Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja II.stopnja

Fakulteta za naravoslovje

Dekan: prof. dr. Sandra Gardonio
Tajništvo: Vesna Mržek

Univerza v Novi Gorici
Fakulteta za naravoslovje
Vipavska 11c
SI-5270 Ajdovščina
T: 05 3653 500
F: 05 6205 200
E: info.fn@ung.si

www.ung.si/fn

Programi:
Fizika in astrofizika I. stopnja
Fizika in astrofizika II. stopnja
Znanost o materialih II. stopnja

Fakulteta za humanistiko

Dekan: prof. dr. Mladen Franko, v. d. dekana
Tajništvo: Brigita Badalič

Univerza v Novi Gorici
Fakulteta za humanistiko
Vipavska 13
Rožna Dolina
SI-5000 Nova Gorica
T: 05 3315 237
F: 05 6205 200
E: info.fh@ung.si

www.ung.si/fh

Programi:
Slovenistika I. stopnja
Kulturna zgodovina I. stopnja
Slovenistika II. stopnja
Digitalna humanistika II. stopnja
Pedagoški študijski program Slovenistika II. stopnje
Migracije in medkulturni odnosi (Erasmus Mundus)

Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo

Dekanja: prof. dr. Branka Mozetič Vodopivec
Tajništvo: Marina Artico

Univerza v Novi Gorici
Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo
Dvorec Lanthieri
Glavni trg 8
SI-5271 Vipava
T: 05 9099 700
E: info.fvv@ung.si

www.ung.si/fvv

Programa:
Vinogradništvo in vinarstvo I. stopnja
Vinogradništvo in vinarstvo II. stopnje

Akademija umetnosti

Dekan: prof. Boštjan Potokar
Tajništvo: Monika Furlan

Univerza v Novi Gorici
Akademija umetnosti
Vipavska 13
Rožna Dolina
SI-5000 Nova Gorica
T: 051 336 770
F: 05 6205 200
E: info.au@ung.si

www.ung.si/au

Programa:
Digitalne umetnosti in prakse I. stopnja
Medijske umetnosti in prakse II. stopnja

Fakulteta za podiplomski študij

Dekan: prof. dr. Iztok Arčon
Tajništvo: Nadja Lovec Santaniello

Univerza v Novi Gorici
Fakulteta za podiplomski študij
Vipavska 13
Rožna Dolina
SI-5000 Nova Gorica
T: 051 336 770
F: 05 6205 200
E: info.fps@ung.si

www.ung.si/fps

Znanosti o okolju III. stopnja
Direktor programa: prof. dr. Anton Brancelj
Tajništvo: Nadja Lovec Santaniello
E: nadja.lovec@ung.si
Znanosti o okolju III. stopnja

Humanistika III. stopnja
Direktorica programa: prof. dr. Ana Toroš
Tajništvo: Brigita Badalič
E: brigita.badalic@ung.si
Humanistika III. stopnja

Fizika III. stopnja
Direktorica programa: prof. dr. Gabrijela Zaharijas
Tajništvo: Saša Badalič
E: sasa.badalic@ung.si
Fizika III. stopnja

Krasoslovje III. stopnja
Direktor programa: prof. dr. Martin Knez
Tajništvo: Helena Škrl
E: helena.skrl@ung.si
Krasoslovje III. stopnja

Materiali III. stopnja
Direktorica programa: prof. dr. Nataša Novak Tušar
Tajništvo: Saša Badalič
E: sasa.badalic@ung.si
Materiali III. stopnja

Študiji kulturne dediščine III. stopnja
Direktorica programa: prof. dr. Saša Dobričič
Tajništvo: Marina Artico
E: marina.artico@ung.si
Študiji kulturne dediščine III. stopnja

Molekularna genetika in biotehnologija III. stopnja
Direktorica programa: doc. dr. Martina Bergant Marušič
Tajništvo: Nadja Lovec Santaniello
E: nadja.lovec@ung.si
Molekularna genetika in biotehnologija III. stopnja

Kognitivne znanosti jezika III. stopnja
Direktor programa: prof. dr. Arthur Stepanov
Tajništvo: Brigita Badalič
E: brigita.badalic@ung.si
Kognitivne znanosti jezika III. stopnja

Raziskovalni centri in laboratoriji

Laboratorij za vede o okolju in življenju

Vodja laboratorija: doc. dr. Iain Robert White
Tajništvo: Nadja Lovec Santaniello

Univerza v Novi Gorici
Laboratorij za vede o okolju in življenju
Vipavska 13
Rožna Dolina
SI-5000 Nova Gorica
T: 05 3315 329
F: 05 6205 200
E: info.lvoz@ung.si

www.ung.si/lvoz

Laboratorij za fiziko organskih snovi

Vodja laboratorija: prof. dr. Gvido Bratina
Tajništvo: Vesna Mržek

Univerza v Novi Gorici
Laboratorij za fiziko organskih snovi
Vipavska 11c
SI-5270 Ajdovščina
T: 05 3653 500
F: 05 6205 200
E: info.lfos@ung.si

www.ung.si/lfos

Laboratorij za raziskave materialov

Vodja laboratorija: prof. dr. Matjaž Valant
Tajništvo: Saša Badalič

Univerza v Novi Gorici
Laboratorij za raziskave materialov
Vipavska 11c
SI-5270 Ajdovščina
T: 05 3653 521
F: 05 6205 200
E: info.lrm@ung.si

www.ung.si/lrm

Laboratorij za kvantno optiko

Vodja centra: prof. dr. Giovanni De Ninno
Tajništvo: Saša Badalič

Univerza v Novi Gorici
Laboratorij za kvantno optiko
Vipavska 11c
SI-5270 Ajdovščina
T: 05 3653 521
F: 05 6205 200
E: info.lko@ung.si

www.ung.si/lko

Center za astrofiziko in kozmologijo

Vodja centra: prof. dr. Samo Stanič
Tajništvo: Saša Badalič

Univerza v Novi Gorici
Center za astrofiziko in kozmologijo
Vipavska 11c
SI-5270 Ajdovščina
T: 05 3653 521
F: 05 6205 200
E: info.cac@ung.si

www.ung.si/cac

Center za raziskave atmosfere

Vodja centra: prof. dr. Griša Močnik
Tajništvo: Vesna Mržek

Univerza v Novi Gorici
Center za raziskave atmosfere
Vipavska 11c
SI-5270 Ajdovščina
T: 05 3653 500
F: 05 6205 200
E: info.cra@ung.si

www.ung.si/cra

Center za informacijske tehnologije in uporabno matematiko

V. d. vodje centra: prof. dr. Irina Elena Cristea
Tajništvo: Helena Škrl

Univerza v Novi Gorici
Center za informacijske tehnologije in uporabno matematiko
Dvorec Lanthieri
Glavni trg 8
SI-5271 Vipava
T: 05 6205 830
E: info.csit@ung.si

www.ung.si/csit

Center za raziskave vina

Vodja centra: doc. dr. Melita Sternad Lemut
Tajništvo: Marina Artico

Univerza v Novi Gorici
Center za raziskave vina
Dvorec Lanthieri
Glavni trg 8
SI-5271 Vipava
T: 05 9099 700
E: info.crv@ung.si

www.ung.si/crv

Raziskovalni center za humanistiko

Vodja centra: prof. dr. Katja Mihurko Poniž
Tajništvo: Brigita Badalič

Univerza v Novi Gorici
Raziskovalni center za humanistiko
Vipavska 13
Rožna Dolina
SI-5000 Nova Gorica
T: 05 3315 237
F: 05 6205 200
E: info.rch@ung.si

www.ung.si/rch

Center za kognitivne znanosti jezika

Vodja centra: doc. dr. Rok Žaucer
Tajništvo: Brigita Badalič

Univerza v Novi Gorici
Center za kognitivne znanosti jezika
Vipavska 13
Rožna Dolina
SI-5000 Nova Gorica
T: 05 3315 237
F: 05 6205 200
E: info.ckzj@ung.si

www.ung.si/ckzj