Univerza od A do Ž

Imenik sodelavcev

Abecedno kazalo

Lokacije

Skupne službe

Univerza v Novi Gorici

Vipavska 13
Rožna Dolina
SI-5000 Nova Gorica
E: info@ung.si

Kabinet rektorja

Erika Gojković

Vipavska 13 Dvorec Lanthieri
Rožna Dolina Glavni trg 8
SI-5000 Nova Gorica SI-5271 Vipava

T: 05 6205 820
F: 05 6205 200
E: erika.gojkovic@ung.si

Stiki z javnostmi

Andreja Leban
Dvorec Lanthieri
Glavni trg 8
SI-5271 Vipava
T: 05 6205 827
F: 05 6205 200
E: andreja.leban@ung.si

Študentska pisarna

Maja Terčon Renata Kop
Vipavska 13 Dvorec Lanthieri
Rožna Dolina Glavni trg 8
SI-5000 Nova Gorica SI-5271 Vipava
T: 05 3315 234 T: 05 9099 717
F: 05 6205 200 F: 05 6205 200

E: studentska.pisarna@ung.si

Mednarodna pisarna

Sabina Zelinšček
Vipavska 13
Rožna Dolina
SI-5000 Nova Gorica
T: 05 3315 257
F: 05 6205 200
E: mednarodna.pisarna@ung.si

Mednarodna pisarna

Knjižnica

Vanesa Valentinčič Murovec
Vipavska 13
Rožna Dolina
SI-5000 Nova Gorica
T: 05 3315 220
F: 05 6205 200
E: library@ung.si

Univerzitetna knjižnica

Založba

Mirjana Frelih
Vipavska 13
Rožna Dolina
SI-5000 Nova Gorica
T: 05 3315 220
F: 05 6205 200
E: mirjana.frelih@ung.si

Založba

Alumni klub

Nives Štefančič
Vipavska 13
Rožna Dolina
SI-5000 Nova Gorica
T: 051 336 770
F: 05 6205 200
E: alumni.klub@ung.si

Alumni klub

Karierni center

Nives Štefančič
Vipavska 13
Rožna Dolina
SI-5000 Nova Gorica
T: 051 336 770
F: 05 6205 200
E: karierni.center@ung.si

Karierni center

Projektna pisarna

Aljaž Rener
Dvorec Lanthieri
Glavni trg 8
SI-5271 Vipava
T: 05 6205 829
F: 05 6205 200
E: aljaz.rener@ung.si

Projektna pisarna

Fakultete in šole

Fakulteta za znanosti o okolju

Dekan: prof. dr. Matjaž Valant
Tajništvo: Marina Artico

Univerza v Novi Gorici
Fakulteta za znanosti o okolju
Dvorec Lanthieri
Glavni trg 8
SI-5271 Vipava
T: 05 9099 700
F: 05 6205 200
E: info.fzo@ung.si

www.ung.si/fzo

Programa:
Okolje I. stopnja
Okolje II. stopnja

Poslovno-tehniška fakulteta

Dekanja: prof. dr. Tanja Urbančič
Tajništvo: Andreja Prah Peljhan

Univerza v Novi Gorici
Poslovno-tehniška fakulteta
Dvorec Lanthieri
Glavni trg 8
SI-5271 Vipava
T: 05 6205 830
F: 05 6205 200
E: info.ptf@ung.si

www.ung.si/ptf

Programa:
Gospodarski inženiring I. stopnja
Gospodarski inženiring II. stopnja

Fakulteta za naravoslovje

Dekan: prof. dr. Samo Stanič
Tajništvo: Vesna Mržek

Univerza v Novi Gorici
Fakulteta za naravoslovje
Vipavska 11c
SI-5270 Ajdovščina
T: 05 3653 500
F: 05 6205 200
E: info.fn@ung.si

www.ung.si/fn

Programa:
Fizika in astrofizika I. stopnja
Fizika in astrofizika II. stopnja

Fakulteta za humanistiko

V. d. dekana: prof. dr. Mladen Franko
Tajništvo: Irena Lipičar Komel

Univerza v Novi Gorici
Fakulteta za humanistiko
Vipavska 13
Rožna Dolina
SI-5000 Nova Gorica
T: 05 3315 237
F: 05 6205 200
E: info.fh@ung.si

www.ung.si/fh

Programi:
Slovenistika I. stopnja
Slovenistika II. stopnja
Kulturna zgodovina I. stopnja
Kulturna zgodovina II. stopnja
Migracije in medkulturni odnosi (Erasmus Mundus)

Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

Dekanja: prof. dr. Branka Mozetič Vodopivec
Tajništvo: Marina Artico

Univerza v Novi Gorici
Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo
Dvorec Lanthieri
Glavni trg 8
SI-5271 Vipava
T: 05 9099 700
F: 05 6205 200
E: info.vsvv@ung.si

www.ung.si/vsvv

Program:
Vinogradništvo in vinarstvo I. stopnja

Akademija umetnosti

Dekan: prof. Boštjan Potokar
Tajništvo: Nives Štefančič

Univerza v Novi Gorici
Akademija umetnosti
Vipavska 13
Rožna Dolina
SI-5000 Nova Gorica
T: 051 336 770
F: 05 6205 200
E: info.au@ung.si

www.ung.si/au

Programa:
Digitalne umetnosti in prakse I. stopnja
Medijske umetnosti in prakse II. stopnja

Fakulteta za podiplomski študij

Dekan: prof. dr. Iztok Arčon
Tajništvo: Nives Štefančič

Univerza v Novi Gorici
Fakulteta za podiplomski študij
Vipavska 13
Rožna Dolina
SI-5000 Nova Gorica
T: 051 336 770
F: 05 6205 200
E: info.fps@ung.si

www.ung.si/fps

Znanosti o okolju III. stopnja
Direktor programa: prof. dr. Anton Brancelj
Tajništvo: Nadja Lovec Santaniello
E: nadja.lovec@ung.si
Znanosti o okolju III. stopnja

Humanistika III. stopnja
Direktorica programa: prof. dr. Ana Toroš
Tajništvo: Irena Lipičar Komel
E: irena.lipicar.komel@ung.si
Humanistika III. stopnja

Fizika III. stopnja
Direktorica programa: prof. dr. Sandra Gardonio
Tajništvo: Saša Badalič
E: sasa.badalic@ung.si
Fizika III. stopnja

Krasoslovje III. stopnja
Direktor programa: prof. dr. Martin Knez
Tajništvo: Andreja Prah Peljhan
E: info.fps@ung.si
Krasoslovje III. stopnja

Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine III. stopnja
Direktorica programa: prof. dr. Saša Dobričič
E: dobricic@iuav.it, sasa.dobricic@ung.si
Tajništvo: Andreja Prah Peljhan
E: info.fps@ung.si
Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine III. stopnja

Molekularna genetika in biotehnologija III. stopnja
Direktorica programa: doc. dr. Martina Bergant Marušič
E: martina.bergant@ung.si
Tajništvo: Nadja Lovec Santaniello
E: nadja.lovec@ung.si
Molekularna genetika in biotehnologija III. stopnja

Kognitivne znanosti jezika III. stopnja
Direktor programa: prof. dr. Arthur Stepanov
Tajništvo: Irena Lipičar Komel
E: irena.lipicar.komel@ung.si
Kognitivne znanosti jezika III. stopnja

Raziskovalni centri in laboratoriji

Laboratorij za vede o okolju in življenju

Vodja laboratorija: prof. dr. Mladen Franko
Tajništvo: Nadja Lovec Santaniello

Univerza v Novi Gorici
Laboratorij za vede o okolju in življenju
Vipavska 13
Rožna Dolina
SI-5000 Nova Gorica
T: 05 3315 329
F: 05 6205 200
E: info.lvoz@ung.si

www.ung.si/lvoz

Center za astrofiziko in kozmologijo

Vodja laboratorija: prof. dr. Danilo Zavrtanik
Tajništvo: Saša Badalič

Univerza v Novi Gorici
Center za astrofiziko in kozmologijo
Vipavska 11c
SI-5270 Ajdovščina
T: 05 3653 521
F: 05 6205 200
E: info.cac@ung.si

www.ung.si/cac

Laboratorij za fiziko organskih snovi

Vodja laboratorija: prof. dr. Gvido Bratina
Tajništvo: Vesna Mržek

Univerza v Novi Gorici
Laboratorij za fiziko organskih snovi
Vipavska 11c
SI-5270 Ajdovščina
T: 05 3653 500
F: 05 6205 200
E: info.lfos@ung.si

www.ung.si/lfos

Laboratorij za raziskave materialov

Vodja laboratorija: prof. dr. Matjaž Valant
Tajništvo: Saša Badalič

Univerza v Novi Gorici
Laboratorij za raziskave materialov
Vipavska 11c
SI-5270 Ajdovščina
T: 05 3653 521
F: 05 6205 200
E: info.lrm@ung.si

www.ung.si/lrm

Laboratorij za kvantno optiko

Vodja centra: prof. dr. Giovanni De Ninno
Tajništvo: Saša Badalič

Univerza v Novi Gorici
Laboratorij za kvantno optiko
Vipavska 11c
SI-5270 Ajdovščina
T: 05 3653 521
F: 05 6205 200
E: info.lko@ung.si

www.ung.si/lko

Center za raziskave atmosfere

Vodja centra: prof. dr. Samo Stanič
Tajništvo: Vesna Mržek

Univerza v Novi Gorici
Center za raziskave atmosfere
Vipavska 11c
SI-5270 Ajdovščina
T: 05 3653 500
F: 05 6205 200
E: info.cra@ung.si

www.ung.si/cra

Center za informacijske tehnologije in uporabno matematiko

V. d. vodje centra: prof. dr. Irina Elena Cristea
Tajništvo: Andreja Prah Peljhan

Univerza v Novi Gorici
Center za informacijske tehnologije in uporabno matematiko
Dvorec Lanthieri
Glavni trg 8
SI-5271 Vipava
T: 05 6205 830
F: 05 6205 200
E: info.csit@ung.si

www.ung.si/csit

Center za raziskave vina

Vodja centra: doc. dr. Melita Sternad Lemut
Tajništvo: Marina Artico

Univerza v Novi Gorici
Center za raziskave vina
Dvorec Lanthieri
Glavni trg 8
SI-5271 Vipava
T: 05 9099 700
F: 05 6205 200
E: info.crv@ung.si

www.ung.si/crv

Raziskovalni center za humanistiko

V. d. vodje centra: prof. dr. Gvido Bratina
Tajništvo: Irena Lipičar Komel

Univerza v Novi Gorici
Raziskovalni center za humanistiko
Vipavska 13
Rožna Dolina
SI-5000 Nova Gorica
T: 05 3315 237
F: 05 6205 200
E: info.rch@ung.si

www.ung.si/rch

Center za kognitivne znanosti jezika

Vodja centra: doc. dr. Rok Žaucer
Tajništvo: Irena Lipičar Komel

Univerza v Novi Gorici
Center za kognitivne znanosti jezika
Vipavska 13
Rožna Dolina
SI-5000 Nova Gorica
T: 05 3315 237
F: 05 6205 200
E: info.ckzj@ung.si

www.ung.si/ckzj