Na Univerzi v Novi Gorici poteka živahna raziskovalna dejavnost v naših laboratorijih in centrih.

Znanstveni večeri

Dosežki

10. januar 2018
Objava jezikoslovcev Univerze v Novi Gorici v visoko vplivni reviji
Hierarhična zgradba nasproti oddaljenosti v linearnem nizu
4. december 2017
Slovenija je postala polnopravna članica organizacije "Cherenkov Telescope Array Observatory" (CTAO) za meritve visoko energijskih kozmičnih gama žarkov
Na svoji redni seji dne 14. novembra 2017 je upravni odbor organizacije Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO), ki je odgovorna za izgradnjo in delovanje observatorija za meritve kozmičnih visoko energijskih gama žarkov, sprejel Slovenijo kot polnopravno članico.
18. oktober 2017
Pomembno odkritje v gravitacijski astronomiji
Znanstveniki iz kolaboracij LIGO in Virgo ter okrog 70 observatorijev širom sveta so razkrili pomembno odkritje na področju gravitacijskih valov. Pri njem so sodelovali tudi slovenski raziskovalci.
22. september 2017
Kozmični delci ekstremnih energij prihajajo do nas iz izvorov izven naše galaksije
Znanstveniki mednarodne kolaboracije Pierre Auger so danes (22. septembra 2017) v prestižni znanstveni reviji Science objavili izsledke raziskav, ki kažejo, da kozmični delci z več miljonkrat višjimi energijami, kot jih imajo protoni v velikem hadronskem trkalniku LHC, prihajajo iz izvorov izven naše galaksije. Pri raziskavah so sodelovali slovenski raziskovalci z Univerze v Novi Gorici in Instituta »Jožef Stefan«.
23. avgust 2017
Med najodmevnejšimi tudi naše raziskave s področja optotermične spektroskopije
Članek z naslovom “Optimized frequency dependent photothermal beam deflection spectroscopy”, ki sta ga sodelavca Laboratorij za vede o okolju in življenju Univerze v Novi Gorici prof. dr. Dorota Korte in prof. dr. Mladen Franko s soavtorji objavila v reviji Laser Physics Letters, je založnik revije v svojih uredniških poudarkih uvrstil med tri najodmevnejše članke s področja Laserske spektroskopije v letu 2016.
18. avgust 2016
Merjenje časovne odvisnosti fotoprevodnosti ključno pri novih organskih optičnih komponentah
Znanstveniki Univerze v Novi Gorici izvedli eksperimente, ki so privedli do objave v Nature Nanotechnology
22. junij 2016
Preboj v organski elektroniki: povsem organski, gibki optični spominski elementi
Znanstveniki Univerze v Novi Gorici v svetovnem vrhu na področju organske elektronike
22. december 2015
Pri založbi Springer izšla znanstvena monografija sodelavca Univerze v Novi Gorici prof. dr. Juša Kocijana
Pri založbi Springer je v knjižni seriji Novosti industrijskega vodenja (ang. Advances in Industrial Control), izšla znanstvena monografija Modelling and Control of Dynamic Systems Using Gaussian Process Models, ki jo je napisal prof. dr. Juš Kocijan.
18. december 2015
Objava doktorske disertacije pri založbi Springer
Doktorska disertacija dr. Marjana Temovskega, ki je svoj študij uspešno zaključil na podiplomskem študijskem programu Krasoslovje na Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici, je bila v mesecu novembru kot izjemna doktorska disertacija objavljena v knjižni seriji Springer Theses pri svetovni založbi Springer.
24. november 2015
Nadgradnja observatorija za kozmične žarke ekstremnih energij Pierre Auger - Iskanje izvorov kozmičnih žarkov ekstremnih energij
Ob 15. obletnici uspešnega delovanja Observatorija Pierre Auger je na njegovem sedežu v kraju Malargüe v Argentini 16. novembra 2015 prišlo do podpisa novega mednarodnega sporazuma, s katerim so se financerji zavezali za nadgradnjo observatorija in za njegovo nadaljnje obratovanje do konca leta 2025.
22. september 2015
Objava v ugledni znanstveni reviji Nature Communications
Sodelavci Laboratorija za kvantno optiko Univerze v Novi Gorici, pod vodstvom prof. dr. Giovannija De Ninna, so 20. avgusta, skupaj s sodelavci s Sinhrotrona v Trstu, objavili članek v ugledni znanstveni reviji Nature Communications.
22. julij 2015
Nov observatorij za astronomijo z visoko energijskimi gama žarki "Cherenkov Telescope Array" - (CTA) bo postavljen na La Palmi v Španiji ter v Paranal v Čilu
Visoko energijski kozmični gama žarki so izjemno pomemben izvor informacij o najbolj energijskih procesih v vesolju, kjer je naše razumevanje naravnih zakonitosti še vedno zelo omejeno.
16. februar 2015
Pri založbi Springer izšla znanstvena monografija sodelavke Univerze v Novi Gorici doc. dr. Irina Cristea
Pri založbi Springer je v knjižni seriji Studies in Fuzziness and Soft Computing, katalogizirani v Scopusu, v začetku leta 2015 izšla znanstvena monografija z naslovom Fuzzy Algebraic Hyperstructures - An Introduction (Mehke algebraične hiperstrukture - Uvod), ki sta jo napisala prof. dr. Bijan Davvaz in doc. dr. Irina Cristea.
13. februar 2015
Novi knjigi sodelavcev Univerze v Novi Gorici
Pri svetovni založbi Springer je v seriji “Studies in Fuzziness and Soft Computing” izšla znanstvena monografija “Fuzzy Algebraic Hyperstructures: An Introduction” (Mehke algebraične hiperstrukture), ki sta jo napisala doc. dr. Irina Cristea, sodelavka Centra za sisteme in informacijske tehnologije na Univerzi v Novi Gorici in njen soavtor prof. dr. Bijan Davvaz, vodilni svetovni raziskovalec na področju, ki ga obravnava objavljeno delo.
29. september 2014
Pri svetovno znani založbi Oxford University Press izšla nova knjiga doc. dr. Tanje Pipan
V mesecu juniju je pri svetovno znani založbi Oxford University Press izšla znanstvena monografija sodelavke Fakultete za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici in Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU iz Postojne doc. dr. Tanje Pipan “Shallow Subterranean Habitats: Ecology, Evolution, and Conservation” (“Plitvi podzemeljski habitati: ekologija, evolucija in varovanje”).