Na Univerzi v Novi Gorici poteka živahna raziskovalna dejavnost v naših laboratorijih in centrih.

Znanstveni večeri

Vabimo vas

prof. Alain Deloire
24. 5. 2017Odkrivanje mističnosti terroir-japrof. Alain Deloire
dr. Marcos Bavdaž
20. 4. 2017Evropa raziskuje vesoljedr. Marcos Bavdaž
prof. dr. Gregor Majdič
23. 3. 2017Matične celice - od biologije do klinikeprof. dr. Gregor Majdič

Dosežki

23. avgust 2017
Med najodmevnejšimi tudi naše raziskave s področja optotermične spektroskopije
Članek z naslovom “Optimized frequency dependent photothermal beam deflection spectroscopy”, ki sta ga sodelavca Laboratorij za vede o okolju in življenju Univerze v Novi Gorici prof. dr. Dorota Korte in prof. dr. Mladen Franko s soavtorji objavila v reviji Laser Physics Letters, je založnik revije v svojih uredniških poudarkih uvrstil med tri najodmevnejše članke s področja Laserske spektroskopije v letu 2016.
18. avgust 2016
Merjenje časovne odvisnosti fotoprevodnosti ključno pri novih organskih optičnih komponentah
Znanstveniki Univerze v Novi Gorici izvedli eksperimente, ki so privedli do objave v Nature Nanotechnology
22. junij 2016
Preboj v organski elektroniki: povsem organski, gibki optični spominski elementi
Znanstveniki Univerze v Novi Gorici v svetovnem vrhu na področju organske elektronike
22. december 2015
Pri založbi Springer izšla znanstvena monografija sodelavca Univerze v Novi Gorici prof. dr. Juša Kocijana
Pri založbi Springer je v knjižni seriji Novosti industrijskega vodenja (ang. Advances in Industrial Control), izšla znanstvena monografija Modelling and Control of Dynamic Systems Using Gaussian Process Models, ki jo je napisal prof. dr. Juš Kocijan.
18. december 2015
Objava doktorske disertacije pri založbi Springer
Doktorska disertacija dr. Marjana Temovskega, ki je svoj študij uspešno zaključil na podiplomskem študijskem programu Krasoslovje na Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici, je bila v mesecu novembru kot izjemna doktorska disertacija objavljena v knjižni seriji Springer Theses pri svetovni založbi Springer.
24. november 2015
Nadgradnja observatorija za kozmične žarke ekstremnih energij Pierre Auger - Iskanje izvorov kozmičnih žarkov ekstremnih energij
Ob 15. obletnici uspešnega delovanja Observatorija Pierre Auger je na njegovem sedežu v kraju Malargüe v Argentini 16. novembra 2015 prišlo do podpisa novega mednarodnega sporazuma, s katerim so se financerji zavezali za nadgradnjo observatorija in za njegovo nadaljnje obratovanje do konca leta 2025.
22. september 2015
Objava v ugledni znanstveni reviji Nature Communications
Sodelavci Laboratorija za kvantno optiko Univerze v Novi Gorici, pod vodstvom prof. dr. Giovannija De Ninna, so 20. avgusta, skupaj s sodelavci s Sinhrotrona v Trstu, objavili članek v ugledni znanstveni reviji Nature Communications.
22. julij 2015
Nov observatorij za astronomijo z visoko energijskimi gama žarki "Cherenkov Telescope Array" - (CTA) bo postavljen na La Palmi v Španiji ter v Paranal v Čilu
Visoko energijski kozmični gama žarki so izjemno pomemben izvor informacij o najbolj energijskih procesih v vesolju, kjer je naše razumevanje naravnih zakonitosti še vedno zelo omejeno.
16. februar 2015
Pri založbi Springer izšla znanstvena monografija sodelavke Univerze v Novi Gorici doc. dr. Irina Cristea
Pri založbi Springer je v knjižni seriji Studies in Fuzziness and Soft Computing, katalogizirani v Scopusu, v začetku leta 2015 izšla znanstvena monografija z naslovom Fuzzy Algebraic Hyperstructures - An Introduction (Mehke algebraične hiperstrukture - Uvod), ki sta jo napisala prof. dr. Bijan Davvaz in doc. dr. Irina Cristea.
13. februar 2015
Novi knjigi sodelavcev Univerze v Novi Gorici
Pri svetovni založbi Springer je v seriji “Studies in Fuzziness and Soft Computing” izšla znanstvena monografija “Fuzzy Algebraic Hyperstructures: An Introduction” (Mehke algebraične hiperstrukture), ki sta jo napisala doc. dr. Irina Cristea, sodelavka Centra za sisteme in informacijske tehnologije na Univerzi v Novi Gorici in njen soavtor prof. dr. Bijan Davvaz, vodilni svetovni raziskovalec na področju, ki ga obravnava objavljeno delo.
29. september 2014
Pri svetovno znani založbi Oxford University Press izšla nova knjiga doc. dr. Tanje Pipan
V mesecu juniju je pri svetovno znani založbi Oxford University Press izšla znanstvena monografija sodelavke Fakultete za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici in Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU iz Postojne doc. dr. Tanje Pipan “Shallow Subterranean Habitats: Ecology, Evolution, and Conservation” (“Plitvi podzemeljski habitati: ekologija, evolucija in varovanje”).
17. julij 2014
Objava znanstvenega članka sodelavke Univerze v Novi Gorici v znanstveni reviji “Account of Chemical Research”
Znanstvena sodelavka Laboratorija za raziskave materialov Univerze v Novi Gorici, doc. dr. Layla Martin-Samos Colomer, je v znanstveni reviji Account of Chemical Research (IF=20.8) v sodelovanju z L. Zoppi in K.K. Baldridge iz Univerze v Zürichu objavila znanstveni članek z naslovom Razmerja med strukturo in lastnostmi zakrivljenih aromatskih materialov iz prvih principov (ang. Structure−Property Relationships of Curved Aromatic Materials from First Principles).
11. november 2013
Jezikoslovci z Raziskovalnega centra za humanistiko Univerze v Novi Gorici v reviji Proceedings of the National Academy of Sciences: dvojina lajša zgodnje usvajanje številk
Jezikoslovca z Univerze v Novi Gorici, Franc Marušič in Rok Žaucer, sta v visoko vplivni znanstveni reviji Proceedings of the National Academy of Sciences pravkar objavila rezultate raziskave, v kateri sta skupaj s kolegi s Kalifornijske univerze v San Diegu, Massachusettskega tehnološkega inštituta, Univerzitetnega kolidža v Londonu ter Univerze kralja Sauda raziskovala, kako na otroško učenje številk vplivajo slovnične značilnosti jezika, s katerim otroci odraščajo.
2. julij 2012
Znanstvena objava v reviji Nature utrjuje pomembno vlogo Univerze v Novi Gorici na področju organske elektronike
Znanstvenika iz Laboratorija za fiziko organskih snovi Univerze v Novi Gorici dr. Egon Pavlica in prof. dr. Gvido Bratina sta 24. junija letos s sodelavci z Univerze v Strasbourgu, Francija, Humboltove univerze v Berlinu, Nemčija in Univerze Stanford, ZDA, objavila članek v ugledni znanstveni reviji Nature Chemistry.
6. junij 2012
Z določitvijo prve "slovenske" sekvence genoma tudi do boljše kakovosti vin
Kvasovka Dekkera bruxellensis igra pomembno vlogo v pridelavi vina, saj ima lahko bodisi pozitiven ali negativen vpliv na aromo. Raziskovalci Univerze v Novi Gorici so s sodelavci kartirali genom te kvasovke, kar lahko v prihodnosti vinarjem odpre možnosti lažjega kontroliranja razvoja arome pri vinu.