Podporne službe

Študentska pisarna Univerze v Novi Gorici

Študentska pisarna Univerze v Novi Gorici je bila ustanovljena leta 2002 in je namenjena tako študentom dodiplomskega in podiplomskega študija, kakor tudi vsem, ki jih zanimajo informacije glede študija na Univerzi. Cilj študentske pisarne je podpora študentom in kandidatom za študij pri študijskih in obštudijskih dejavnostih. Študentska pisarna ima na razpolago pisarno v Novi Gorici in v Vipavi.
Del študentske pisarne je tudi Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Novi Gorici, ki je bila ustanovljena leta 2007.

Naloge študentske pisarne so podajati informacije in svetovanje glede vpisa, vpisnih pogojev, študijskih programov in druge informacije, povezane s študijem na Univerzi v Novi Gorici; ureditev prijavno sprejemnih postopkov ter organizacija in izvedba postopkov za vpis; izdajanje potrdil in priprava diplomskih listin; vodenje in urejanje študentskih baz podatkov; obdelava in analiza študijskih podatkov; ter vodenje postopka in priprava odločbe za priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljnega izobraževanja.

Kontakt

Renata Kop
Maja Terčon
E: studentska.pisarna@ung.si

Naslov
Študentska pisarna Univerze v Novi Gorici
Vipavska cesta 13
SI-5000 Nova Gorica

T: +386 (0)5 3315 234

Študentska pisarna Univerze v Novi Gorici
Glavni trg 8
SI-5271 Vipava

T: +386 (0)5 9099 717

Uradne ure

Pisarna v Novi Gorici (Vipavska cesta 13):
od ponedeljka do petka: 9.00–11.00, 13.00–15.30

Pisarna v Vipavi (Glavni trg 8):
ponedeljek, sreda, petek: 13.00–15.30
torek, četrtek: 9.00–11.00, 13.00–15.30

Visokošolska prijavno-informacijska služba

Visokošolska prijavno-informacijska služba sprejema prijave kandidatov, ki bi se radi vpisali na študijske programe, ki jih izvaja Univerza v Novi Gorici, ter nudi informacije o vpisu, vpisnih pogojih in vseh vprašanjih, ki se na to nanašajo.

Vse o vpisu na UNG

Kontakt

T.: +386 (0)5 3315 234
T: +386 (0)5 9099 717
E: studentska.pisarna@ung.si

Naslov
Univerza v Novi Gorici
Visokošolska prijavno-informacijska služba
Vipavska cesta 13
SI-5000 Nova Gorica

Uradne ure

Pisarna v Novi Gorici (Vipavska cesta 13):
od ponedeljka do petka: 9.00–11.00, 13.00–15.30

Pisarna v Vipavi (Glavni trg 8):
ponedeljek, sreda, petek: 13.00–15.30
torek, četrtek: 9.00–11.00, 13.00–15.30

Univerzitetna knjižnica

Univerzitetna knjižnica študentom, zaposlenim in ostalim nudi dostop do publikacij, revij, elektronskih virov, bibliografij, raziskovalnih, dipomskih, magistrskih in doktorskih nalog.

Knjižnična zbirka obsega okrog 15.000 enot monografskih publikacij, 150 naslovov serijskih publikacij, 400 enot neknjižnega gradiva (predvsem CD-romov) ter e-izdaje znanstvenih publikacij, dosegljivih preko različnih servisov.

Gradivo v knjižnici je skoraj v celoti postavljeno v prostem pristopu in razvrščeno po strokah. Zbiramo predvsem gradivo s področja ekologije, fizike, kemije, matematike, biologije, gospodarstva, slovenistike, humanistike, vinogradništva in umetnosti.

Poleg izposoje nudimo on-line poizvedbe iz javno dostopnih baz podatkov in prek medknjižnične izposoje zagotavljamo gradivo, ki ga naša knjižnica nima.

Uporabnikom je na voljo tudi čitalnica z 28 čitalniškimi mesti ter računalniška soba s trenutno 10 računalniki in omogočenim brezžičnim dostopom do svetovnega spleta.

Več o Univerzitetni knjižnici

Kontakt

Vanesa Valentinčič Murovec,
vodja Univerzitetne knjižnice
T: +386 (0)5 3315 220
E: library@ung.si

Naslov
Univerza v Novi Gorici
Vipavska cesta 13
SI-5000 Nova Gorica

Urnik knjižnice

od ponedeljka do četrtka: 9.00–19.00
petek: 9.00–16.00

Karierni center in Alumni klub Univerze v Novi Gorici

Diplomante, ki uspešno končajo študij, spremljamo do njihovih prvih zaposlitev, tako da jim pri tem pomagamo, svetujemo in posredujemo. V ta namen sodelujemo s številnimi podjetji in posamezniki.

Karierni center
Alumni klub

Kontakt

Karierni center/Alumni klub Univerze v Novi Gorici
Glavni trg 8
SI-5271 Vipava

Nives Štefančič,
vodja Kariernega centra in Alumni kluba
T: (05) 62 05 813
E: alumni.klub@ung.si

Mednarodna in projektna pisarna Univerze v Novi Gorici

Mednarodna pisarna Univerze v Novi Gorici je namenjena vodenju in organiziranju mednarodne dejavnosti in mednarodnih projektov na Univerzi. V njej spremljamo, zbiramo in posredujemo informacije o aktualnih razpisih ter druge koristne informacije.

Skrbimo tudi za izmenjave v okviru Erasmus programa, tako študentov kot profesorjev in ostalih zaposlenih, za tiste, ki odidejo v tujino in tiste, ki pridejo na izmenjavo na Univerzo v Novo Gorico.

Več o Mednarodni in projektni pisarni

Kontakt

Aljaž Rener,
vodja Mednarodne in projektne pisarne
T: +386 (0)5 6205 829
E: aljaz.rener@ung.si

Jana Beguš,
koordinatorka mobilnosti
T: +386 (0) 5 6205 814
E: jana.begus@ung.si

Naslov
Mednarodna in projektna pisarna Univerze v Novi Gorici
Glavni trg 8
SI-5271 Vipava