Podporne službe

Študentska pisarna

Študentska pisarna Univerze v Novi Gorici je bila ustanovljena leta 2002 in je namenjena tako študentom dodiplomskega in podiplomskega študija, kakor tudi vsem, ki jih zanimajo informacije glede študija na Univerzi. Cilj študentske pisarne je podpora študentom in kandidatom za študij pri študijskih in obštudijskih dejavnostih. Študentska pisarna ima na razpolago pisarno v Novi Gorici in v Vipavi.
Del študentske pisarne je tudi Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Novi Gorici, ki je bila ustanovljena leta 2007.

Naloge študentske pisarne so podajati informacije in svetovanje glede vpisa, vpisnih pogojev, študijskih programov in druge informacije, povezane s študijem na Univerzi v Novi Gorici; ureditev prijavno sprejemnih postopkov ter organizacija in izvedba postopkov za vpis; izdajanje potrdil in priprava diplomskih listin; vodenje in urejanje študentskih baz podatkov; obdelava in analiza študijskih podatkov; ter vodenje postopka in priprava odločbe za priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljnega izobraževanja.

Kontakt

Renata Kop
Maja Terčon
E: studentska.pisarna@ung.si

Naslov
Univerza v Novi Gorici
Študentska pisarna
Vipavska cesta 13
SI-5000 Nova Gorica

T: 05 3315 234

Univerza v Novi Gorici
Dvorec Lanthieri
Študentska pisarna
Glavni trg 8
SI-5271 Vipava

T: 05 9099 717

Uradne ure

Nova Gorica
Ponedeljek – petek: 9.00 – 11.00, 13.00 – 15.30

Vipava
Ponedeljek, sreda, petek: 13.00 – 15.30
Torek, četrtek: 9.00 – 11.00, 13.00 – 15.30

Visokošolska prijavno-informacijska služba

Visokošolska prijavno-informacijska služba sprejema prijave kandidatov, ki bi se radi vpisali na študijske programe, ki jih izvaja Univerza v Novi Gorici, ter nudi informacije o vpisu, vpisnih pogojih in vseh vprašanjih, ki se na to nanašajo.

Vse o vpisu na UNG

Kontakt

T.: 05 3315 234
T: 05 9099 717
E: studentska.pisarna@ung.si

Naslov
Univerza v Novi Gorici
Visokošolska prijavno-informacijska služba
Vipavska 13
SI-5000 Nova Gorica

Uradne ure

Nova Gorica
Ponedeljek – petek: 9.00 – 11.00, 13.00 – 15.30

Vipava
Ponedeljek, sreda, petek: 13.00 – 15.30
Torek, četrtek: 9.00 – 11.00, 13.00 – 15.30

Knjižnica

Knjižnica študentom, zaposlenim in ostalim nudi dostop do publikacij, revij, elektronskih virov, bibliografij, raziskovalnih, dipomskih, magistrskih in doktorskih nalog.

Knjižnična zbirka obsega okrog 15.000 enot monografskih publikacij, 150 naslovov serijskih publikacij, 400 enot neknjižnega gradiva (predvsem CD-romov) ter e-izdaje znanstvenih publikacij, dosegljivih preko različnih servisov.

Gradivo v knjižnici je skoraj v celoti postavljeno v prostem pristopu in razvrščeno po strokah. Zbiramo predvsem gradivo s področja ekologije, fizike, kemije, matematike, biologije, gospodarstva, slovenistike, humanistike, vinogradništva in umetnosti.

Poleg izposoje nudimo on-line poizvedbe iz javno dostopnih baz podatkov in prek medknjižnične izposoje zagotavljamo gradivo, ki ga naša knjižnica nima.

Uporabnikom je na voljo tudi čitalnica z 28 čitalniškimi mesti ter računalniška soba s trenutno 10 računalniki in omogočenim brezžičnim dostopom do svetovnega spleta.

Univerzitetna knjižnica

Kontakt

Vanesa Valentinčič Murovec
T: (05) 3315 220
F: (05) 3315 375
E: library@ung.si

Naslov
Univerza v Novi Gorici
Vipavska cesta 13
SI-5000 Nova Gorica

Urnik knjižnice

Ponedeljek – četrtek: 9.00 – 19.00
Petek: 9.00 – 16.00

Karierni center in alumni klub

Diplomante, ki uspešno končajo študij, spremljamo do njihovih prvih zaposlitev, tako da jim pri tem pomagamo, svetujemo in posredujemo. V ta namen sodelujemo s številnimi podjetji in posamezniki.

Karierni center
Alumni klub

Kontakt

Karierni center
Vipavska cesta 13
SI-5000 Nova Gorica

Nives Štefančič
T: (05) 33 15 368
E: karierni.center@ung.si

Alumni klub
Vipavska cesta 13
SI-5000 Nova Gorica

Nives Štefančič
T: (05) 33 15 368
E: alumni.klub@ung.si

Mednarodna pisarna

Mednarodna pisarna Univerze v Novi Gorici je namenjena vodenju in organiziranju mednarodne dejavnosti in mednarodnih projektov na Univerzi. V njej spremljamo, zbiramo in posredujemo informacije o aktualnih razpisih ter druge koristne informacije.

Skrbimo tudi za izmenjave v okviru Erasmus programa, tako študentov kot profesorjev in ostalih zaposlenih, za tiste, ki odidejo v tujino in tiste, ki pridejo na izmenjavo na Univerzo v Novo Gorico.

Mednarodna pisarna

Kontakt

Jana Beguš
Mednarodna in projektna pisarna
T: +386 5 6205 204
E: jana.begus@ung.si

Naslov
Univerza v Novi Gorici
Glavni trg 8
SI-5271 Vipava