Karierni center

Karierni center Univerze v Novi Gorici želi predvsem ozaveščati mlade o pomenu pravočasnega načrtovanja kariere in vseživljenjskega učenja. Naša naloga je vzpostavljanje, ohranjevanje in izboljševanje povezave univerzitetnega in gospodarskega okolja ter tako diplomantom pomagati pri vzpostavljanju prvih stikov s podjetji in spodbujati zaposlovanje mladih diplomantov.

Aktualne objave

Evropska organizacija za jedrske raziskave (CERN) ponuja raznolik nabor priložnosti za razvoj slovenskih kadrov:

Poletni program za študente (rok prijave: 31. januar 2021)

Poletni program za študente – odprti laboratorij (rok prijave: 31. januar 2021)

Program tehničnega usposabljanja (rok prijave: 31. januar 2021) dveletni TTE program

Štipendijski programi usposabljanj za diplomante različnih smeri (rok prijave: 1. marec 2021)

Nepovratna sredstva za dopisne raziskovalce (rok prijave: 13. marec 2021) program štipendiranja do 6 mesecev

Štipendijski programi za znanstvene raziskave (rok prijave: 13. marec 2021) raziskovalni programi na področju eksperimentalne in teoretične fizike delcev, aplikativne fizike, elektrotehnike, računalništva in inženirstva

Program za doktorske študente (rok prijave: 24. marec 2021) 36-mesečni program s področja aplikativne fizike, inženirstva ali računalništva

Program usposabljanja za dodiplomske študente tehničnih smeri (rok prijave: 24. marec 2021) 4-12 mesečni program usposabljanja s področja aplikativne fizike, inženirstva ali računalništva

Program usposabljanja za dodiplomske študente administrativnih smeri (rok prijave: 24. marec 2021) 2-12 mesečni program usposabljanja s področja aplikativne fizike, inženirstva ali računalništva


Klepet s Klemnom Levičnikom o pomembnosti praktičnih izkušenj v času študija na Fakulteti za znanosti o okolju”

Brezplačna usposabljanja za mlade, starosti med 15 in 29 let !


Kako napisati dobro spremno/motivacijsko pismo
Katera oblika CV-ja je prava zame?


Prosta delovna mesta in prakse v tujini

Izbor objav prostih delovnih mest za poklice, za katere izobražujemo na UNG:

Aktualna prosta delovna mesta


Več prostih delovnih mest in praks:
Zavod RS za zaposlovanje
mojazaposlitev.si
MojeDelo.com
zaposlitve.org
careerjet.si


Storitve Kariernega centra

Za bodoče študente

V Kariernem centru UNG smo vam na voljo za vse informacije v povezavi s študijem, izbiro pravega študijskega programa za vas ter nasveti za načrtovanje karierne poti.

Kako izbrati pravo študijsko smer?

Informacije za bodoče študente


Za študente in diplomante

Študentom pomagamo vzpostaviti stik s podjetji, diplomantom pa pomagamo pri iskanju zaposlitve. Vsi, ki po končanem študiju iščete zaposlitev, ste vabljeni na pogovor v naš karierni center.

Informacije za študente in diplomante


Za delodajalce

Naši diplomanti so odlično izobraženi in usposobljeni. Interdisciplinarnost študijskih programov jim omogoča širša znanja, s praktičnim usposabljanjem pa poskrbimo, da je pridobljeno znanje dejansko uporabno. Delodajalcem nudimo možnost predstavitve ter jim pomagamo pri iskanju ustreznih kadrov.

Informacije za delodajalce


Kontakt

Karierni center Univerze v Novi Gorici
Vipavska cesta 13, Rožna Dolina
SI-5000 Nova Gorica

Nives Štefančič
T: 05 33 15 368
E: karierni.center@ung.si

Partnerske institucije

Partnerske institucije

O projektu »Nadgradnja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015-2020« v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Univerza v Novi Gorici je v letu 2016 v okviru »Javnega razpisa za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015-2020«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, uspešno pridobila sredstva za izvajanje projekta »Nadgradnja dejavnosti Kariernega centra Univerze v Novi Gorici« iz Evropskega socialnega sklada (80 %) ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (20 ) skladno z Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020; prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Operacija se bo izvajala v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija (V nadaljevanju: KRZS) in v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS) ob upoštevanju sedeža upravičenca, ki bo izvajal operacijo. Način delitve sredstev po kohezijskih regijah: KRZS (67) in KRVS (33%). Projekt traja od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2020. Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji najdete na povezavi: http://www.eu-skladi.si/

Univerza v Novi Gorici bo s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za projekt prejela do 31.513,65 EUR, od tega 80% prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in 20% Republika Slovenija. Projekt se izvaja o obdobju od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2020. Organ upravljanja je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Cilj operacije je zagotavljanje celovite karierne orientacije za bodoče študente, študente kot tudi diplomante skozi celotni študijski proces vse do zaposlitve, povezovanje z gospodarstvom ter prenos znanja in povezovanje kariernega centra in s sorodnimi institucijami doma kot tudi v tujini.

Več informacij: karierni.center@ung.si