Oblak Andreja

Soba: 30 Dvorec Lanthieri Vipava
Telefon: 05 6205 828
Interni telefon: 828
Elektronski naslov: andreja.oblak@ung.si
Organizacija: Univerza v Novi Gorici