Valentinčič Murovec Vanesa univ.dipl.knjiž.

Soba: Knjižnica UNG
Telefon: 05 3315 220
Interni telefon: 220
Elektronski naslov: Vanesa.Valentincic@ung.si
Organizacija: Univerza v Novi Gorici
Spletna stran organizacije: http://www.p-ng.si/