prof. dr. Mramor Kosta Neža

Soba: N-11 Kampus Ajdovščina
Telefon: 05 3653 553
Interni telefon: 553
Elektronski naslov: neza.mramor@ung.si
Organizacija: Fakulteta za računalništvo in informatiko UL