prof. dr. Sauli Giuliano

Soba: 28-A Dvorec Lanthieri Vipava
Telefon: 05 9099 700
Interni telefon: 700
Elektronski naslov: sauli@sauli.info
Organizacija: Ingegneria Naturalistica