Stegovec Maja uni. dipl. etn. in kult. antrop.

Enota univerze: Akademija umetnosti
Soba: 24
Telefon: 05 3315 281
Interni telefon: 281
Elektronski naslov: maja.stegovec@ung.si
Organizacija: Univerza v Novi Gorici, Akademija Umetnosti
Spletna stran organizacije: http://www.ung.si/sl/studij/akademija-umetnosti/