Govednik Rok univ.dipl.kult.

Enota univerze: Akademija umetnosti
Soba: 10
Telefon: 05 3315 362, 05 3315 223
Interni telefon: 362, 223
Elektronski naslov: rok.govednik@ung.si

Je diplomirani kulturolog, ki se kot samozaposlen v kulturi ukvarja predvsem s filmsko pedagogiko in produkcijo mladinskih, umetniških in širše kulturnih projektov, pri katerih sodeluje z mnogimi organizacijami po Sloveniji. Kot producent in programski sodelavec je sooblikoval Mednarodni festival animiranega filma Animateka, Ljubljanski mednarodni filmski festival LIFFe in Festival slovenskega filma. Je direktor in programski vodja Zavoda za uveljavljanje vizualne kulture Vizo, katerega glavno poslanstvo je filmsko in medijsko opismenjevanje otrok in mladih po vsej Sloveniji. Z Vizojem je vzpostavil mladinski filmski program Mad About Film in prvi mednarodni filmskim festival za otroke in mlade pri nas »Film na oko« ter izvedel tri njegove edicije (2015-2017). Kot habilitirani profesor za medijske študije predava na višjih šolah, poleg tega pa o filmski umetnosti predava na srednjih in osnovnih šolah, za Zavod RS za šolstvo o filmu usposablja tudi šolske učitelje in profesorje. Že vrsto let sodeluje z art kini, knjižnicami in mladinskimi centri, ki jim pomaga vzpostavljati in razvijati filmske ter medijske vsebine za otroke in mladino. Redno raziskuje epistemologijo poučevanja otrok in mladine s filmom kot medijem in kot umetniškim izdelkom. Je tudi filmski kritik in publicist, ki redno piše za filmsko revijo Ekran in spletno mladinsko filmsko revijo MAF, občasno pa tudi za revijo Kino!.

Delal je na mnogih evropskih projektih doma (EPK Maribor 2012, SPK MOL 2010, Filmski teden Evrope 2012 in 2013) in s tujimi partnerji (MEDIA projekti). V Sloveniji je sodeloval tudi z Uradom vlade za komuniciranje, Predstavništvom Evropske komisije, Informacijsko pisarno evropskega parlamenta, s Cankarjevim domom, Slovensko kinoteko, Kinodvorom, Kosovelovim domom Sežana, z Narodnim domom Maribor. Je član mednarodne mreže filmsko-vzgojnih organizacij (ECFA – European Children's Film Association) in član strokovnih žirij na filmskih festivalih po vsej Evropi.

Na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorice je zaposlen kot strokovni sodelavec za film, animirani film in fotografijo.

Več o Zavodu Vizo

Več o programu Mad About Film

Več o festivalu Film na oko

Več o EU projektu TEHC