Meden Nikita mag. zgod.

Enota univerze: Fakulteta za humanistiko
Soba: 70
Telefon: 05 3315 269
Interni telefon: 269
Elektronski naslov: nikita.meden@ung.si, meden.nikita@gmail.com
Organizacija: Univerza v Novi Gorici
Govorilne ure: po dogovoru

Nikita Meden se ukvarja z agrarno zgodovino na Slovenskem in v primerjalni evropski perspektivi. Pri raziskovanju povezuje agrarno zgodovino in kulturno krajino, saj sta ti dve področji vzročno-kavzalno neločljivi. Osredotoča se na področje novega veka, natančneje na 18. in 19. stoletje. Mag. Nikita Meden živi v Golem Brdu v Goriških Brdih. Leta 2015 je diplomirala, čez dve leti pa magistrirala na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, pod mentorstvom prof. dr. Aleksandra Panjeka. V času doktorskega študija je delovala kot asistentka na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem in na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Poleg tega je poučevala zgodovino tudi na Ljudski univerzi v Novi Gorici. Zadnji dve leti kot zunanja sodelavka (Občina Divača) opravlja uredniško funkcijo pri Dolenčevemu zborniku. Doktorski študij zaključuje pod mentorstvom prof. dr. Žarka Lazarevića. Od 1.6.2021 je zaposlena na Univerzi v Novi Gorici (Fakulteta za humanistiko, Raziskovalni center za humanistiko).