Bi radi uspešno doštudirali, čeprav zaradi športne kariere, službenih ali drugih okoliščin ne morete redno obiskovati predavanj? Izkoristite možnosti e-učenja in posnetih predavanj na UNG! O podrobnostih v vašem konkretnem primeru se pogovorite na izbrani fakulteti UNG.

Študij in e-UNG

Z vključevanjem elementov e-učenja v izobraževalni proces omogočamo našim študentom sodoben in bolj prilagodljiv študij.

V času prilagojenega načina študija zaradi koronavirusa v študijskem letu 2019/20 smo s preselitvijo predavanj na splet ter s prilagojeno izvedbo vaj na UNG v celoti izpeljali študijski proces, študenti pa v letošnjem poletnem in jesenskem roku tudi vse izpite in zagovore opravljajo na daljavo. V študijskem letu 2020/21 bomo lahko celoten študij izvajali v obliki kombiniranih predavanj oz. vaj, kar bo omogočalo nemoteno prisotnost pri predavanjih tudi študentom, ki zaradi morebitne karantene ali drugih omejitvenih ukrepov ne bi mogli prisostvovati predavanjem v predavalnici ter tudi enostavno in hitro prilagajanje morebitnim poostrenim ukrepom – v skrajnem primeru izvedba predavanj samo s prenosom v živo. Predavanja bomo izvajali v kombinirani obliki (predavalnica + on-line + snemanje), če bo za to potreba. Če pa razmere ne bodo dopuščale izvedbe v predavalnici, bodo predavanja samo on-line.
Vsi študijski programi na Univerzi v Novi Gorici imajo možnost spletnih učilnic v sistemu Moodle, ki se uporabljajo v kombinaciji s klasičnim poučevanjem. Uporabljamo tudi sodelovalno platformo MiTeam.
Na voljo so naslednje možnosti:

Vstop v Moodle

Vstop v MiTeam

Če ste že prejeli in potrdili geslo za MiTeam, vstopite tukaj.

Novi uporabniki:

  • učitelji kontaktirajte tajništvo fakultete, da vas poveže s fakultetnim MiTeam koordinatorjem,
  • študenti dobite po elektronski pošti povabilo za uporabo pri posameznem predmetu (dogovor z učiteljem tega predmeta)

Odprto izobraževanje

Z odprtimi izobraževalnimi vsebinami povečujemo dostopnost znanja za vse, ki jih zanimajo področja študija in raziskav Univerze v Novi Gorici.

ODPRTO IZOBRAŽEVANJE ZA BOLJŠI SVET

Univerza v Novi Gorici (UNG) and UNESCO Katedra za odprte tehnologije za odprte izobraževalne vire in odprto učenje na Institutu Jožef Stefan sta razvila in skupaj vodita mednarodni on-line mentorski program Odprto izobraževanje za boljši svet (OE4BW). Vanj je bilo v prvih treh letih izvajanja programa vključenih 131 projektov, sodelovalo pa je 100 mentorjev z vsega sveta. Pridružite se programu, ki je prejel priznanje Open Collaboration Award of Excellence! Vsako leto je oktobra objavljen razpis, na podlagi katerega sprejemamo nove udeležence.

DELAVNICA ZA IZVAJALCE ODPRTEGA IZOBRAŽEVANJA

On-line delavnica, 14. maj 2021 – 11. junij 2021

Vabimo pedagoge z vseh ravni izobraževanja na delavnico, na kateri bodo skupaj raziskovali možnosti praktične uporabe odprtega izobraževanja pri njihovem delu. Odprto izobraževanje bo obravnavano v sklopu petih tem: uvajanje, raziskovanje, oblikovanje, testiranje in ocenjevanje. Delavnica bo organizirana kot preplet sinhronih srečanj v živo, vodenih asinhronih dejavnosti in samostojnega dela, Od udeležencev se pričakuje sprotno aktivno sodelovanje in vnaprejšnje priprave na srečanja, da bo učenje lahko potekalo čimbolj poglobljeno in ustvarjalno. Na ta način bodo laže prepoznali možnosti in načine za uporabo principa odprtosti v svoji predagoški praksi in jih tudi konkretno preizkusili. Pri spoznavanju in preizkušanju uporabe odprtega izobraževanja bo poudarek na praktičnem delu.

Delavnico, ki bo potekala v angleškem jeziku, bosta vodili dr. Chrissi Nerantzi in dr. Javiera Atenas. Obe prihajata iz Velike Britanije in sta izkušeni strokovnjakinji na področju odprtega izobraževanja.

Z opravljeno delavnico pridobite 6 ECTS, ki jih lahko uveljavite na magistrskem študijskem programu Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja. Podrobnejši opis

Urnik: Delavnica se bo pričela 14. maja on 14h. Naslednja srečanja bodo 21. maja, 28. maja, 4. junija in 11. junija, vedno s pričetkom ob 14h in v trajanju 3 šolske ure. Ostale vodene aktivnosti v obsegu dodatnih 15 ur bodo udeleženci opravili v času med srečanji.

Šolnina: 610 EUR (DDV je vključen)

Dodatne informacije: info.ptf@ung.si

Prijavnica

Copyright © UNG
Unless otherwise noted, all content is released under the
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0