Bi radi uspešno doštudirali, čeprav zaradi športne kariere, službenih ali drugih okoliščin ne morete redno obiskovati predavanj? Izkoristite možnosti e-učenja in posnetih predavanj na UNG! O podrobnostih v vašem konkretnem primeru se pogovorite na izbrani fakulteti UNG.

Študij in e-UNG

Z vključevanjem elementov e-učenja v izobraževalni proces omogočamo našim študentom sodoben in bolj prilagodljiv študij.

V času prilagojenega načina študija zaradi koronavirusa v študijskem letu 2019/20 smo s preselitvijo predavanj na splet ter s prilagojeno izvedbo vaj na UNG v celoti izpeljali študijski proces, študenti pa v letošnjem poletnem in jesenskem roku tudi vse izpite in zagovore opravljajo na daljavo. V študijskem letu 2020/21 bomo lahko celoten študij izvajali v obliki kombiniranih predavanj oz. vaj, kar bo omogočalo nemoteno prisotnost pri predavanjih tudi študentom, ki zaradi morebitne karantene ali drugih omejitvenih ukrepov ne bi mogli prisostvovati predavanjem v predavalnici ter tudi enostavno in hitro prilagajanje morebitnim poostrenim ukrepom – v skrajnem primeru izvedba predavanj samo s prenosom v živo. Predavanja bomo izvajali v kombinirani obliki (predavalnica + on-line + snemanje), če bo za to potreba. Če pa razmere ne bodo dopuščale izvedbe v predavalnici, bodo predavanja samo on-line.
Vsi študijski programi na Univerzi v Novi Gorici imajo možnost spletnih učilnic v sistemu Moodle, ki se uporabljajo v kombinaciji s klasičnim poučevanjem. Uporabljamo tudi sodelovalno platformo MiTeam.
Na voljo so naslednje možnosti:

Vstop v Moodle

Vstop v MiTeam

Če ste že prejeli in potrdili geslo za MiTeam, vstopite tukaj.

Novi uporabniki:

  • učitelji kontaktirajte tajništvo fakultete, da vas poveže s fakultetnim MiTeam koordinatorjem,
  • študenti dobite po elektronski pošti povabilo za uporabo pri posameznem predmetu (dogovor z učiteljem tega predmeta)

Odprto izobraževanje

Z odprtimi izobraževalnimi vsebinami povečujemo dostopnost znanja za vse, ki jih zanimajo področja študija in raziskav Univerze v Novi Gorici.

ODPRTO IZOBRAŽEVANJE ZA BOLJŠI SVET

Univerza v Novi Gorici (UNG) and UNESCO Katedra za odprte tehnologije za odprte izobraževalne vire in odprto učenje na Institutu Jožef Stefan sta razvila in skupaj vodita mednarodni on-line mentorski program Odprto izobraževanje za boljši svet (OE4BW). Vanj je bilo v prvih treh letih izvajanja programa vključenih 131 projektov, sodelovalo pa je 100 mentorjev z vsega sveta. Pridružite se programu, ki je prejel priznanje Open Collaboration Award of Excellence! Vsako leto je oktobra objavljen razpis, na podlagi katerega sprejemamo nove udeležence.

Copyright © UNG
Unless otherwise noted, all content is released under the
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0