Z vključevanjem e-učenja v izobraževalni proces omogočamo našim študentom sodoben, s posnetimi materiali podprt in bolj fleksibilen študij.
Z odprtimi izobraževalnimi vsebinami pa povečujemo dostopnost znanja tudi za vse druge, ki jih zanimajo področja študija in raziskav Univerze v Novi Gorici.

Študij in e-UNG

Vsi študijski programi na Univerzi v Novi Gorici imajo možnost spletnih učilnic v sistemu Moodle, ki se uporabljajo v kombinaciji s klasičnim poučevanjem. Na voljo so naslednje možnosti:

Vstop v e-UNG sistem

Informacije o možnosti opravljanja posameznih predmetov na daljavo dobite na fakultetah oziroma šolah.

Copyright © UNG
Unless otherwise noted, all content is released under the
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0