Prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja ULTRAFAST PUMP-PROBE SPECTROSCOPY

07. februar 2012

Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto:

ZNANSTVENI SODELAVEC s področja 'ultrafast pump-probe spectroscopy’

Univerza v Novi Gorici želi zaposliti izkušenega raziskovalca iz področja 'ultrafast pump-probe spectroscopy’.

Kandidat /kandidatka bo neposredno vključen v projekt Strengthening University of Nova Gorica Research Potential in Environmental Sciences and Novel Nanomaterials (SUNGREEN), sofinanciran v okviru Sedmega Okvirnega Programa (Framework Programme 7), razpis: FP7-REGPOT-2011-1 za področje nanostrukturiranih fotokatalitskih sistemov. Projekt se izvaja do 30.9.2014. Z izbranim kandidatom / kandidatko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za čas trajanja projekta. Možna je kasnejša zaposlitev za nedoločen čas.

Univerza v Novi Gorici trenutno razvija nov visoko inovativen vir svetlobe, imenovan CITIUS, osnovan na generaciji svetlobe z zbiranjem laserske svetlobe iz laserja visoke moči na curek plinskih molekul. Vir svetlobe bo prvotno pokrival energijsko območje med 20 in 40 eV. Harmonični svetlobni bliski bodo trajali nekaj deset femtosekund, imeli pa bodo energijo reda velikosti manj od mikrojoula in variabilni korak ponovitve (od 1 do 10 kHz). Del laserske svetlobe bo uporaben za optični parametrični ojačevalec, ki generira harmonične infra-rdeče svetlobne bliske, uporabljene v kombinaciji s harmonično svetlobo za poskuse v t.i. načinu “pump-probe” .