Prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja TRANSMISIJSKE ELEKTRONSKE MIKROSKOPIJE (TEM)

27. februar 2012

Univerza v Novi Gorici želi zaposliti
izkušenega raziskovalca iz področja iz področja transmisijske elektronske mikroskopije (TEM)

Rok za prijavo do vključno 23. 3. 2012

Kandidat /kandidatka bo neposredno vključen v projekt Strengthening University of Nova Gorica Research Potential in Environmental Sciences and Novel Nanomaterials (SUNGREEN), sofinanciran v okviru Sedmega Okvirnega Programa (Framework Programme 7), razpis: FP7-REGPOT-2011-1 za področje nanostrukturiranih fotokatalitskih sistemov. Projekt se izvaja do 30.9.2014. Z izbranim kandidatom / kandidatko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za čas trajanja projekta. Možna je kasnejša zaposlitev za nedoločen čas.

Področje dela:

 • podpora raziskavam s področja transmisijske elektronske mikroskopije,

 • organizacija dela, priprava delavnic in usposabljanja za raziskovalcev s področja Transmisijske elektronske mikroskopije,

 • samostojno vodenje lastnega raziskovalnega projekta s področja znanosti o materialih,

 • vključitev v pripravo projektnih prijav.
 • Za več informacij o izvajanju dejavnosti v Laboratoriju za raziskave materialov glej: http://www.p-ng.si/ ~ mvalant / index.html

  Od kandidatov pričakujemo:

 • da imajo doktorat znanosti s področja fizike, kemije, materialov ali podobnega področja,

 • najmanj dve leti delovnih izkušenj iz podoktorskega usposabljanja s področja prijave,

 • da imajo zmožnost za spodbujanje in opravljanje samostojnega dela v raziskovalni skupini,

 • odlično znanstveno in strokovno bibliografijo,

 • zelo dobre ustne in pisne komunikacijske spretnosti v angleškem jeziku.
 • Prijava mora vsebovati:

 • spremni dopis,

 • CV, vključno s kontaktnimi podatki,

 • seznam pomembnih publikacij,

 • dve priporočilni pismi,

 • zaželjeno je, da kandidat predloži okvirni načrt raziskovalne dejavnosti (največ 2 strani).