Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce pri izbranih mentorjih v letu 2012

26. junij 2012

Univerza v Novi Gorici objavlja

Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce pri izbranih mentorjih v letu 2012

Rok za prijavo do vključno 20. 7. 2012

Predmet javnega razpisa je izbira mladih raziskovalcev, ki se bodo v letu 2012 začeli usposabljati za pridobitev doktorata znanosti pri izbranih mentorjh na naslednjih raziskovalnih področjih:

  • 1.02 FIZIKA – dve mesti (mentorja: prof. dr. Gvido Bratina, prof. dr. Iztok Arčon)

  • 2.13 PROCESNO STROJNIŠTVO – eno mesto (mentor: prof. dr. Božidar Šarler)
  • Od kandidatov pričakujemo:

  • da imajo najmanj univerzitetno izobrazbo ali izobrazbo druge stopnje iz ožjega ali širšega področja prijave;

  • da izpolnjujejo pogoje za MR v skladu s 103. členom Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/2011) objavljen 16. 9. 2011, velja od 17. 9. 2011.
    http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-sept-11.asp