Izjemna bera mednarodnih objav znanstvenikov Univerze v Novi Gorici v letu 2012

03. januar 2013

Vrhunske temeljne in aplikativne raziskave so poleg pedagoškega dela temeljna dejavnost Univerze v Novi Gorici, saj prihodki iz tega dela predstavljajo več kot polovico proračuna univerze.

To je mogoče le ob neprestanem prizadevanju k vrhunski, mednarodno priznani znanstveni odličnosti. Osnovna značilnost vseh univerzitetnih raziskovalnih enot, teh je ob letošnji ustanovitvi Laboratorija za kvantno optiko in Centra za biomedicinske znanosti in inženiring že enajst, je močna povezanost z najprestižnejšimi svetovnimi raziskovalnimi centri. Na univerzi smo namreč prepričani, da se znanstveno tehnološka odličnost lahko ocenjuje le ob primerjavi z najboljšimi v svetu. Te povezave nam omogočajo poleg izvajanja vrhunskih raziskav tudi relativno uspešno nastopanje na mednarodnih razpisih, s katerimi lahko deloma dopolnjujemo razmeroma skromna sredstva, ki jih znanosti namenja Republika Slovenija.

Najprimernejši dokaz, da je načrtno povezovanje s tujimi partnerji in sistematično vlaganje v vrhunske raziskave prava usmeritev, ki lajša načrtovanje dolgoročnega razvoja Univerze v Novi Gorici v teh, za znanost neprijaznih časih, je pričujoč pregled desetih najodmevnejših objav, ki so jih naši znanstveniki objavili v najprestižnejših mednarodnih revijah. Ob upoštevanju relativne majhnosti, ki jo merimo tako v višini sredstev kakor tudi v kadrovski zasedbi, in mladosti Univerze v Novi Gorici, so ti rezultati naravnost neverjetni in težko primerljivi z večino univerz v naši okolici.

Št. Revija Avtorji, sodelavci Univerze v Novi Gorici Faktor vpliva
1 Nature Photonics Prof. dr. Giovanni De Ninno 29.278
2 Nature Chemistry Prof. dr. Gvido Bratina
Dr. Egon Pavlica
20.524
3 Prog. Mater. Sci. Prof. dr. Matjaž Valant 18.216
4 Nature Struc. Mol. Biol. Prof. dr. Ario de Marco 12.712
5 Nature Geoscience Dr. Nina Bednaršek 11.754
6 Adv Funct Mater Prof. dr. Matjaž Valant
Prof. dr. Iztok Arčon
10.179
7 Leukemia Prof. dr. Ario de Marco 9.561
8 Phys. Rev. Lett. Prof. dr. Samo Stanič
Prof. dr. Danilo Zavrtanik
Doc. dr. Darko Veberič
Prof. dr. Andrej Filipčič
7.370
9 Phys. Rev. Lett. Prof. dr. Samo Stanič 7.370
10 Phys. Rev. Lett. Prof. dr. Samo Stanič 7.370

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si