Mlada raziskovalka Centra za raziskave vina Univerze v Novi Gorici je postala štipendistka nacionalnega programa »Za ženske v znanosti«

25. januar 2013

Partnerji nacionalnega programa »Za ženske v znanosti« L’Oreal Slovenija, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO in Slovenska znanstvena fundacija so na včerajšnji slovesnosti v Narodnem muzeju Slovenije podelili štipendije sedmi generaciji mladih raziskovalk. Štipendijo za raziskovalno delo v okviru doktorskega študija v višini 5.000 evrov, ki jo lahko štipendistke porabijo v poljuben namen, je prejela tudi Tina Jerman Klen, mlada raziskovalka Centra za raziskave vina in doktorska študentka doktorskega študijskega progama Znanosti o okolju na Univerzi v Novi Gorici v zadnjem letu študija.

Na že sedmi razpis za štipendije programa L’OREAL-UNESCO »Za ženske v znanosti«, ki si prizadeva opozarjati na pomen in vlogo žensk v znanosti, je prispelo največ prijav doslej, in prvikrat tudi največ s področja biotehnologije.

Tina Jerman Klen v svoji doktorski nalogi raziskuje transformacije in porazdelitev fenolov oljk med proizvodnjo oljčnega olja. Fenolne spojine oljk naj bi namreč imele močne antioksidativne lastnosti, s tem pa pomembno preventivno vlogo pri pojavnosti nekaterih vrst raka ter bolezni srca in ožilja. Hkrati te spojine v odpadnih oljčnih produktih predstavljajo velik okoljski problem, zaradi česar je njihov nenadzorovan izpust v okolje strogo prepovedan. Namen njene raziskave je oceniti učinkovitost obstoječih tehnik stiskanja olj ter ugotoviti, ali je mogoče s spremembami tehnologije izboljšati kakovost oljčnega olja in hkrati zmanjšati okoljsko obremenitev skozi nadaljnjo uporabo odpadnih produktov, oboje pa lahko pomembno spodbudi slovensko oljčno industrijo.

Prejeta nagrada je veliko priznanje dosedanjemu delo študentke Tine Jerman Klen ter njene mentorice doc. dr. Branke Mozetič Vodopivec, obenem pa velik dokaz, da je študij na Univerzi v Novi Gorici visoke kvalitete.

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si