Vodstvena delovna mesta

30. januar 2013

Univerza v Novi Gorici objavlja naslednja vodstvena delovna mesta.
Rok prijave: do 12. 2. 2013

DEKAN FAKULTETE ZA ZNANOSTI O OKOLJU (m/ž)

Kandidati/kandidatke za delovno mesto dekan/dekanja morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • imajo najmanj naziv docent ali izpolnjujejo pogoje za habilitacijo v ustrezni naziv
 • izpolnjujejo pogoje za nosilca raziskovalnih projektov
 • imajo vodstvene in organizacijske sposobnosti
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • imajo najmanj pet let delovnih izkušenj

Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za štiri leta.

VODJA LABORATORIJA ZA RAZISKAVE V OKOLJU (m/ž)

Kandidati/kandidatke za delovno mesto vodje morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • doktorat znanosti s področja
 • izpolnjevati pogoje za nosilca raziskovalnih projektov
 • sposobnost vodenja raziskovalnih skupin
 • imeti ustrezno znanstveno in strokovno bibliografijo
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • pet let delovnih izkušenj

Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za štiri leta.

VODJA LABORATORIJA ZA RAZISKAVE MATERIALOV (m/ž)

Kandidati/kandidatke za delovno mesto vodje morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • doktorat znanosti s področja
 • izpolnjevati pogoje za nosilca raziskovalnih projektov
 • sposobnost vodenja raziskovalnih skupin
 • imeti ustrezno znanstveno in strokovno bibliografijo
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • pet let delovnih izkušenj

Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za štiri leta.

VODJA CENTRA ZA RAZISKAVE VINA (m/ž)

Kandidati/kandidatke morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • doktorat znanosti s področja
 • izpolnjevati pogoje za nosilca raziskovalnih projektov
 • sposobnost vodenja raziskovalnih skupin
 • imeti ustrezno znanstveno in strokovno bibliografijo
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • pet let delovnih izkušenj

Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za štiri leta.

Prijavi morajo kandidati priložiti življenjepis, dokazila o izobrazbi ter znanstveno in strokovno bibliografijo.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo do 28. 2. 2013 na naslov:
Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
T: 05 3315 261
E: tea.stibilj.nemec@ung.si