RAZISKOVALNI SODELAVEC s področja RAZISKAV IONOSFERE z GNSS

10. maj 2013

Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto raziskovalnega sodelavca za področje raziskav ionosfere in njenih vplivov na globalne navigacijske satelitske sisteme (GNSS). Deloval bo v okviru Centra za raziskave atmosfere, ki je bil ustanovljen leta 2004 in se na mednarodnem nivoju vključuje v raziskave troposfere in ionosfere z daljinskim zaznavanjem. Center je še posebej aktiven na področju študija vpliva ionosferskih motenj na preciznost globalnih navigacijskih satelitskih sistemov (GNSS), ki je ključnega pomena za njihovo uporabo na vrsti področij kot so kmetijstvo, geodezija, uporaba tal in pomorska navigacija.

Rok za prijavo: do zapolnitve prostih mest

Uspešen kandidat se bo vključil mednarodne raziskovalne tokove v okviru novega evropskega projekta CALIBRA (Countering GNSS high Accuracy applications Limitations due to Ionospheric disturbances in BRAzil), ki bo financiran v okviru 7. okvirnega programa. Projekt vključuje Brazilske in Evropske partnerje, vključno z Belgijskim proizvajalcem GNSS opreme Septentrio Satellite Navigation. Raziskave bodo temeljile na eksperimentalnih podatkih, ki jih bo v Braziliji izmeril projektni partner UNESP (Univerza v Sao Paulu). Kandidat bo vključen tudi v mednarodna projekta SLOIONO (nadzor in odpravljanje ionosferskih vplivov na GNSS v prostoru Alpe-Jadran), ki ga financira Evropska vesoljska agencija ESA.rIJ
Kandidati morajo imeti zaključen doktorat znanosti iz področij matematike, fizike, elektrotehnike, geodezije računalništva ali sorodnega področja, ter zanimanje za raziskave ionosfere, modeliranja njenih vplivov na GNSS ter odpravljanje teh vplivov. Vlogi naj priložijo življenjepis in bibliografijo, iz katerih je razvidna sposobnost objavljanja znanstvenih člankov in predstavljanja izsledkov raziskav na mednarodnih konferencah ter organizacijske sposobnosti, potrebne za udeležbo pri upravljanju evropskih projektov. Za razpisano mesto so ključnega pomena tudi izkušnje na področju računalniškega programiranja, ter sposobnosti komuniciranja in teamskega dela.

Priponke

Dodatne informacije

Neformalna vprašanja lahko naslovite na prof. dr. Sama Staniča, vodjo CRA.
Email: samo.stanic@ung.si

Več o raziskovalnih aktivnostih CAR je na spletu:
http://www.ung.si/si/raziskave/raziskave-atmosfere/

Prijave pošiljite na naslov:
Tea Stibilj Nemec, telefon: 05-33 15 261, e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si