Dobra praksa projekta ADRIART predstavljena na mednarodni konferenci o visokem šolstvu

04. julij 2013

Projekt ADRIART, ki ga vodi Visoka šola za umetnost Univerze v Novi Gorici, se te dni na Dunaju predstavlja na konferenci “Neighbours.HigherEducation.Cooperation.” o sodelovanju v visokem šolstvu v centralni, vzhodni in jugovzhodni Evropi.

ADRIART.net, v katerem je bil razvit magistrski študijski program Medijske umetnosti in prakse (MAP), je povabilo organizatorjev prejel kot primer dobre prakse razvoja mednarodnih visokošolskih programov na področju umetnosti. Med 3. in 5. julijem 2013 se bodo na konferenci, ki jo organizira Avstrijska Nacionalna Agencija za programe Vseživljenjsko učenje – OeAD, med več kot 300 udeleženci iz 20 držav pletle nove mreže in projektna sodelovanja. Projekt ADRIART bo predstavil vodja projekta doc. dr. Peter Purg v posebni sekciji Arts&Music.

Več informacij o konferenci: “Neighbours.HigherEducation.Cooperation.”

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si

Foto: Doc. dr. Peter Purg
Foto: Doc. dr. Peter Purg