Tretji Evropski simpozij o fotokatalizi - JEP 2013

24. september 2013

Laboratorij za raziskave v okolju Univerze v Novi Gorici v povezavi z EPF (»European Photocatalysis Federation«) bo med 25. in 27. septembrom 2013 v Portorožu organiziral tretji Evropski simpozij o fotokatalizi – JEP 2013.

Fotokataliza: trajnostni razvoj za izboljšanje kakovosti bivanja.

S pomočjo fotokatalize, z uporabo poceni in dostopnih materialov, je mogoče odstraniti veliko nezaželenih stranskih produktov v vodi, ki so posledica človekovega delovanja. Proces, ki je osnovan na polprevodnikih, aktiviranih s pomočjo svetlobe, je bil deležen velike pozornosti s strani znanstvenikov in industrijskih raziskovalcev v zadnjih 20 letih.

Fotokataliza je že vključena v veliko materialov, kot so steklo, keramika, barve, kovine, ter izdelkov, kot so žarnice, cestni premazi in cementna veziva. Aplikacije za čiščenje vode ali zraka, odstranjevanje plesni in za notranje ali zunanje premaze so na voljo tako za domače uporabnike kot tudi za industrijo. Trenutna skrb za čisto okolje predstavlja svetlo prihodnost za to tehnologijo, predvsem za aplikacije, ki skušajo izboljšati kakovost vode ter zunanjega ali notranjega zraka.

Čiščenje okolja pa ni edino področje fotokatalize, saj se pozitivni rezultati kažejo tudi v aplikacijah, povezanih z energijo, kot so pridobivanje goriv s pomočjo cepitve vode (vodik) ali z redukcijo ogljikovega dioksida v umetnem procesu fotosinteze, ki vodi do zelo želene ponovne uporabe CO2 emisij.

Simpozij prinaša najnovejše novice in odkritja s področij:

 • fotokatalitskih materialov in metod za razumevanje mehanizmov fotokatalize,
 • evropskih in mednarodnih standardov,
 • fotokatalitskih aplikacij;
  • čiščenje vode in zraka,
  • sterilizacija,
  • samočistilne površine,
  • zunanji in notranji premazi za ceste in zgradbe,
 • aplikacije za pridobivanje energije.

Poleg predavanj s strani vodilnih na tem področju bo JEP 2013 ponujal izmenjavo med akademiki in industrijo v obliki posterjev, razstav in bilateralnih srečanj. Število udeležencev na konferenci bo približno 200, sodelujoči pa prihajajo iz več kot 30 različnih držav.

Več informacij o simpoziju: “http://photocatalysis-federation.eu/jep2013/homepage.html”

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si