Teden Univerze v Novi Gorici

08. oktober 2013

Univerza v Novi Gorici ob začetku novega akademskega leta tradicionalno pripravlja številne prireditve, ki smo jih združili v Teden Univerze v Novi Gorici. Prireditve bodo potekale od 14. do 18. oktobra 2013. V tem času bodo na fakultetah in šolah ter v laboratorijih in centrih potekala različna predavanja, okrogle mize, delavnice, predstavitve projektov razstave itd., vrhunec dogajanja pa bo četrtkova slovesnost ob odprtju novega akademskega leta.

V ponedeljek, 14. oktobra 2013, bomo imeli pod arkadami mestne hiše v Novi Gorici predstavitev fakultet in šol, laboratorijev in centrov ter različnih projektov. Vzporedno pa bodo v veliki dvorani mestne hiše v Novi Gorici potekala različna predavanja, ki vam bodo približala znanstvene, humanistične in umetniške vsebine, ki jih poučujemo in raziskujemo na Univerzi v Novi Gorici. Poleg tega bomo v prostorih Univerze podelili vpisne listine novi generaciji študentov 1. in 2. stopnje na Fakulteti za znanosti o okolju, Poslovno-tehniški fakulteti, Fakulteti za aplikativno naravoslovje, Fakulteti za humanistiko, Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo ter Visoki šoli za umetnost.

V sredo, 16. oktobra 2012, začenjamo nov cikel Znanstvenih večerov. Javno predavanje, ki ga bo imel prof. dr. Dirk Hoerder, z naslovom »Ženske, moški, človeški kapital: lokalne in globalne migracije skozi čas« bo ob 19.00 v dvorcu Lanthieri v Vipavi. Sledil bo razgovor s predavateljem, ki ga bo moderirala prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik.

Na osrednjem dogodku, ki bo potekal v četrtek, 17. oktobra 2013, ob 18.00 v Auli Magna dvorca Lanthieri, bomo svečano otvorili novo akademsko leto 2013/2014. Ob tej priložnosti bo prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor Univerze v Novi Gorici, podelil priznanja častna članica Univerze v Novi Gorici, zlata plaketa Univerze v Novi Gorici, častni doktor Univerze v Novi Gorici ter študentska priznanja alumnus primus in alumnus optimus Univerze v Novi Gorici.

V znak priznanja za izjemne znanstvene dosežke na področju zgodovine migracij bo častni doktor (doctor honoris causa) postal prof. dr. Dirk Hoerder, profesor emeritus na Univerzi v Arizoni, Združene države Amerike.

Priznanje zlata plaketa bo v znak priznanja za pomembne zasluge pri širitvi raziskovalne in pedagoške infrastrukture Univerze v Novi Gorici prejel mag. Ivan Princes, župan občine Vipava.

Priznanje častna članica bo prejela dr. Suzan van Dijk, gostujoča raziskovalka na Huygensovem inštitutu Nizozemske akademije znanosti v Haagu, v znak priznanja za izjemen prispevek k razvoju znanstvene odličnosti Univerze v Novi Gorici na področju literarnozgodovinskih raziskav avtoric.

Priznanja alumnus primus bodo prejeli študentje, ki so diplomirali kot prvi iz svoje generacije vpisanih študentov, priznanja alumnus optimus pa diplomanti, ki so med diplomanti v posameznem študijskem letu dosegli najvišjo povprečno oceno študija. Priznanja bodo prejeli diplomanti Poslovno-tehniške fakultete, Fakultete za znanosti o okolju, Fakultete za humanistiko, Fakultete za aplikativno naravoslovje, Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo ter Visoke šole za umetnost.

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si

Slovesna otvoritev akademskega leta 2013/2014 v dvorcu Lanthieri v Vipavi.
Prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor Univerze v Novi Gorici.
Slavnostni govornik akad. prof. dr. Tadej Bajd, podpredsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
Častna članica Univerze v Novi Gorici v letu 2013, dr. Suzan van Dijk.
Zlata plaketa Univerze v Novi Gorici je bila letos podeljena mag. Ivanu Princesu.
Novi častni doktor Univerze v Novi Gorici v leti 2013 je postal prof. dr. Dirk Hoerder.
Prof. Oskar Kogoj je rektorju Univerze v Novi Gorici podelil nagrado za njegovo uspešno delo pri vodenju Univerze v Novi Gorici.
Slavnostni govornik, vodstvo Univerze v Novi Gorici in letošnji nagrajenci.
Glasbeni nastop, Armando Mariutti (flavta) in Dejan Vidovič (harmonika).