Predavanje v okviru Znanstvenega večera

09. oktober 2013

Univerza v Novi Gorici vabi na predavanje, ki ga bo imel prof. dr. Dirk Hoerder, z naslovom “Ženske, moški, človeški kapital: lokalne in globalne migracije skozi čas”. Predavanje bo v sredo, 16. oktobra 2013 ob 19. uri v dvorcu Lanthieri v Vipavi.

Sledil bo razgovor s predavateljem, ki ga bo moderirala prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik.

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

V predavanju bomo govorili o odločitvah moških in žensk, da svoje sposobnosti (človeški kapital) uresničijo bodisi v kraju, ki ni njihov kraj rojstva, bodisi v družbi, ki jim ponuja več možnosti pri določanju poteka njihovega življenja v lokalnem prostoru, ali v okviru večjih gospodarskih, družbenih in političnih omejitev ter priložnosti. Kot primer bom uporabil aleksandrinke, vendar bom njihovo življenje postavil v širši kontekst in ga umestil med druge lokalne migracije po svetu. Ta pristop imenujemo pristop od “spodaj navzgor”, čeprav je tako za moške kot ženske odločitev, kako bo potekalo njihovo življenje, zelo pomembna.

Priponke

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si