Asistent / Podoktorski raziskovalec

29. oktober 2013

Univerza v Novi Gorici išče primernega kandidata za delovno mesto:
Asistent / Podoktorski raziskovalec
Rok za prijavo: do 15. novembra 2013.

Center za biomedicinske znanosti in inženiring, Univerze v Novi Gorici (https://www-cbzi.ung.si/index.php/sl/home) išče postdoktorskega raziskovalca ali docenta za delo na mednarodnem projektu med Slovenijo in Italijo INTERREG PROTEO, z glavnim ciljem razvoja rekombinantnih protiteles za diagnostično in terapevtsko uporabo v onkologiji. Postdoktorski raziskovalec bo sodeloval z drugimi člani raziskovalne skupine (glejte https://www-cbzi.ung.si/index.php/sl/home/137 objave skupine). Pričakovano je, da bo kandidat:
1) Razvil presejne metode za izolacijo veznih molekul (protiteles) proti tumorskim biomarkerjem.
2) Nadalje razvil metode za presejanje na biopsijah in za funkcionalizacijo protiteles
3) Prilagodil in uporabil te modele v biosenzorjih in v mišjem sistemu.

Delo se bo začelo približno 1. decembra 2013. Letna plača bo osnovana glede na izkušnje in akademsko stopnjo kandidata in bo vključevala vse dodatke. Delovno razmerje bo potekalo najprej eno leto z možnostjo podaljšanja.

Od kandidatov pričakujemo:

- da imajo univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri ali so vpisani na doktorski študij iz ustreznega področja, – ali da imajo doktorat znanosti iz področja molekularna biologija (kloniranje, mutageneza), biokemija (proteinska ekspresija in funkcijska karakterizacija, imunoprecipitacija, kemična funkcionalizacija), gojenje celičnih kultur, – vključitev v tematsko sorodne pedagoške aktivnosti, – aktivno znanje, branje, pisanje in govorjenje angleškega jezika.

Izkušnje v laboratoriju:
Obvezno: Osnove molekularne biologije, celične kulture in tehnike čiščenja proteinov. Željeno: Izkušnje pri presejanju z uporabo fagne in celične predstavitve, SPR merjenja, pretočna citometrija.

Kandidati, ki so dosegli doktorat pred kratkim, in so brez zahtevanih znanj, vendar so izjemni v raziskovalni zmožnosti in samoiniciativnosti so še posebej spodbujeni h kandidaturi za delovno mesto. Strogih zahtev glede smeri izobrazbe kandidata ni, vendar so zaželjene sledeča področja: biologija, biokemija, kemično inženirstvo, biomedicinski inženiring, biotehnologija.

Lokacija:
Delovno mesto se nahaja na Univerzi v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri v Vipavi. Vipava ima čudovito okolišnjo pokrajino in je oddaljena uro vožnje od Ljubljane, nekaj minut od Postojnske jame (glejte http://www.postojnska-jama.eu/en/?setLocale=en_US), in dve uri vožnje od Benetk (glejte http://en.wikipedia.org/wiki/Venice ). Predvidena so tudi daljša odobja usposabljanja na Institut Curie v Parizu, Francija.

Kandidatura naj vsebuje:
• Spremno pismo
• CV – življenjepis s kontaktnimi podatki
• Seznam relevantnih kandidatovih objav
• Imena dveh referenc

Priponke

Dodatne informacije

Za več informacij o projektu Interreg Proteo kontaktirajte prof. Aria de Marca (ario.demarco@ung.si).

Zainteresirani kandidati oddajte prijave po elektronski pošti ge. Tei Stibilj Nemec (tea.stibilj.nemec@ung.si), Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica, Slovenija.