IZVEDBA POSTPRODUKCIJE ŠTUDENTSKIH DEL, IZVEDBA RAZSTAVNE DEJAVNOSTI IN TEHNIČNA PODPORA PRI IZVEDBI IZOBRAŽEVANJA S PODROČJA DIGITALNE UMETNOSTI

22. januar 2014

Visoka šola za umetnost Univerze v Novi Gorici v sklopu izvajanja izobraževanj v svojih programih in prav tako pri izvedbi različnih projektov, izvaja tudi produkcijo na področja videa, filma, animiranega filma, fotografij, novih medijev in različnih instalacij.

Rok za prijavo do 31. 1. 2014

Univerza v Novi Gorici zato išče primernega kandidata / kandidatko za

izvedbo postprodukcije študentskih del, izvedbo razstavne dejavnosti in tehnično podporo pri izvedbi izobraževanja s področja digitalne umetnosti

Od kandidatov pričakujemo:
• da imajo univerzitetno izobrazbo s področja
• da imajo izkušnje s področja digitalne produkcije in postprodukcije

Z izbranim kandidatom bomo sklenili avtorsko oz. podjemno pogodbo.

Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti:
• življenjepis
• dokazila o izobrazbi
• imena in kontaktne podatke dveh referenc

Priponke

Dodatne informacije

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v elektronski obliki do 31.1.2014 na naslov: tea.stibilj.nemec@ung.si

Univerza v Novi Gorici
Vipavska cesta 13
5000 Nova Gorica
Tea Stibilj Nemec
telefon: 05-33 15 261
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si