DOCENT ali IZREDNI PROFESOR

20. marec 2014

Univerza v Novi Gorici, Center za raziskave atmosfere objavlja naslednje delovno mesto:

DOCENT ali IZREDNI PROFESOR

Rok za prijavo: 7. april 2014

Center za raziskave atmosfere išče primernega kandidata za delovno mesto

DOCENT ali IZREDNI PROFESOR

Obdobje zaposlitve:
2 leti, s podaljšanjem pogodbe po enem letu, ter možnostjo zaposlitve za nedoločen čas po dveh letih

Začetek zaposlitve:
Čimprej v letu 2014

Opis del in nalog:
Izbrani kandidat se bo vključil v delo raziskovalne skupine Centra za raziskave atmosfere, ki se osredotoča na študij atmosferskih lastnosti s pomočjo različnih tehnik daljinskega zaznavanja z raznimi vrstami lidarjev in satelitskih radijskih signalov. Od uspešnega kandidata pričakujemo visoko motiviranost, samoiniciativnost pri raziskavah in prijavi raziskovalnih projektov ter organizacijske sposobnosti. Poleg raziskovalnega dela delovno mesto vključuje tudi pedagoške obveznosti na vseh treh bolonjskih stopnjah.

Formalni pogoji:
• doktorat znanosti s področja fizike, meteorologije ali sorodnega področja
• za zaposlitev za nedoločen čas je pogoj znanje slovenskega jezika (tujcem Univerza v Novi Gorici pomaga pri učenju slovenščine)

Način izbire:
Ustreznost kvalifikacij kandidata in razgovor

Obvezne priloge:
1) življenjepis
2) motivacijsko pismo in opis dosedanjih delovnih izkušenj
3) bibliografija
4) dve priporočilni pismi

Priponke

Dodatne informacije

Prijave v elektronski obliki (ena priponka v formatu pdf) pošljite na naslov tea.stibilj.nemec@ung.si, v pisni obliki pa na naslov

Tea Stibilj Nemec
Univerza v Novi Gorici
Vipavska 13
5000 Nova Gorica

Dodatna vprašanja lahko naslovite na:
prof. dr. Samo Stanič, vodja centra
E-pošta: samo.stanic@ung.si
Tel: +386 5 3315 368
Faks: +386 5 3315 385