Slovesni podelitvi diplom, magistrskih diplom in promociji doktorjev znanosti

21. februar 2014

V sredo, 19. februarja in v četrtek, 20. februarja 2014, sta v dvorcu Lanthieri v Vipavi potekali slovesni podelitvi diplom, magistrskih diplom in promociji doktorjev znanosti Univerze v Novi Gorici.

Na Poslovno-tehniški fakulteti so diplomsko listino prejeli 4 diplomanti, na Fakulteti za znanosti o okolju 10 diplomantov, na Fakulteti za humanistiko 6 diplomantov, na Fakulteti za aplikativno naravoslovje 3 diplomanti, na Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo 2 diplomanta ter 2 diplomanta na Visoki šoli za umetnost. Listino o zaključku študija je prejelo tudi 10 magistrov. Poleg tega je rektor Univerze v Novi Gorici, prof. dr. Danilo Zavrtanik promoviral 11 novih doktorje znanosti Fakultete za podiplomski študij na študijskih programih Interkulturni študiji – primerjalni študij idej in kultur, Primerjalni študij idej in kultur (tretja stopnja), Fizika (tretja stopnja), Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine (tretja stopnja), Molekularna genetika in biotehnologija (tretja stopnja) ter Znanosti o okolju.

Vsem novim diplomantom, magistrom in doktorjem iskreno čestitamo in jim želimo uspešno uresničevanje novih ciljev.

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

Priponke

Novi diplomanti, magistri in doktorji, 19. februar 2014.
Novi diplomanti, magistri in doktorji, 20. februar 2014.
Rektor, prorektorja in dekani Univerze v Novi Gorici.