REKTOR

17. april 2014

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto rektorja. Rok za prijavo: do 21. 5. 2014

Kandidati/ke morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilno delovno mesto, izpolnjevati še naslednje pogoje, da:

• so mednarodno uveljavljeni raziskovalci ali umetniki na področjih dejavnosti Univerze v Novi Gorici,
• imajo naziv redni profesor,
• imajo organizacijske in vodstvene sposobnosti ter izkušnje.

Mandat rektorja je štiri leta.

Priponke

Dodatne informacije

Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev, naj kandidati pošljejo do 21.5.2014 na naslov: Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica s pripisom »za razpis«.

Prijave in kontakti:
Prorektor prof. dr. Mladen Franko, tel. (05) 33 15 329,
elektronska pošta: mladen.franko@ung.si