Z alternativnimi načini vinifikacije do novega znanja in kakovostnih vin

15. september 2014

Na dogodku Vipavska trgatev so včeraj predstavniki družbe Lidl Slovenija in Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici predstavili skupno sodelovanje na natečaju Lidlov mladi vinar.

Natečaj spodbuja pridobivanje znanja in praktičnih izkušenj bodočih vinogradnikov in vinarjev, obenem pa predstavlja zgledno sodelovanje akademske in gospodarske sfere. Študentje namreč ne pridobijo le novega znanja o pridelavi in negi vina, ampak tudi izkušnje s področja promocijskih aktivnosti in komunikacije z mediji ter kupci. Izbrani študentje Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo se bodo v okviru natečaja ukvarjali z alternativnimi postopki vinifikacije, ki lahko z različnimi prijemi omogočajo izboljšanje kakovosti in prepoznavnosti vin.

Natečaj Lidlov mladi vinar se letos odvija drugo leto zapored, osnovna ideja pa je nastala v sodelovanju s Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, ki upravlja s posestvom Meranovo ob Mariborskem Pohorju. V okviru natečaja so povezali študente, ki študirajo na mariborski fakulteti, da na posestvu Meranovo dopolnijo svoje znanje in pridobijo praktične izkušnje pri delu v vinogradu. Študentje so se razdelili v skupine, pridelovali so vino sorte Sauvignon, nato pa so na martinovanju izbrali zmagovalce, ki so se za nagrado odpravili na vinarsko ekskurzijo v Toskano. Na Meranovem bo natečaj na podoben način potekal tudi letos, pridružila pa se je še Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici. Tukaj natečaj ne bo potekal v tekmovalnem duhu med skupinami, ampak se bodo trije študentje skupaj ukvarjali z raziskavami alternativnih postopkov pridelave vina. »Interes šol za sodelovanje v natečaju dokazuje, da praktičnih izkušenj in novega znanja za študente ni nikoli dovolj. Mi jih želimo k temu še dodatno spodbuditi tako, da jih ob uspešnem sodelovanju v natečaju peljemo na strokovno ekskurzijo v izbrano vinorodno deželo. Tako študentje iz Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede iz Maribora kot študentje Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo iz Vipave bodo imeli priložnost svoje delo predstaviti tudi na Slovenskem festivalu vin, na katerem se že vrsto let zbirajo vrhunski strokovnjaki,« je ob predstavitvi projekta dejala Tina Cipot iz Lidla Slovenije in obenem dodala, da si v prihodnje želijo, da bi se natečaju pridružile še druge strokovne šole, ki se ukvarjajo z vinogradništvom in vinarstvom.

Alternativni načini vinifikacije lahko izboljšajo kakovost in povečajo atraktivnost vin. V okviru natečaja Lidlov mladi vinar se bodo študentje v Vipavi ukvarjali s preizkušanjem in s tem s pridobivanjem izkušenj pri uvajanju novih postopkov vinifikacije, ki v lokalni enološki praksi bodisi še niso prisotni ali pa se redko uporabljajo. Pri tem gre predvsem za inovativne prijeme v predfermentacijskih in fermentacijskih postopkih pridelave grozdja, ki omogočajo izboljšanje kakovosti in atraktivnosti vin. Poleg mentorjev iz Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici bo študentom pri izvajanju poskusov s potrebno opremo in prostorom priskočilo na pomoč tudi Selekcijsko trsničarsko središče Vrhpolje, KGZS Kmetijsko gozarski zavod Nova Gorica.
»Na naši šoli se vsebine skušamo lotevati malce drugače, nismo zavezani tradicionalnemu podajanju znanja, ampak študentom skušamo prikazati čim več praktičnih primerov. Bodoče vinarje z vključevanjem v preizkušanje novih tehnologij in postopkov vinifikacije spodbujamo tudi k večji kreativnosti in pogumu pri iskanju lastnega stila in filozofije pri pripravi ter prodaji vin. Kljub učenju in spodbujanju novega pa se hkrati trudimo, da jim v zadostni meri privzgojimo tudi spoštovanje do obstoječega lokalnega znanja in lokalne tradicije,« je dejala dekanja Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo, doc. dr. Branka Mozetič Vodopivec.

Z alternativnimi postopki vinifikacije na Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo dokazujejo tudi, da vinarstvo že nekaj časa ni več zgolj tradicionalen poklic, ampak se tudi na tem področju tehnologije pospešeno razvijajo. Poleg spoštovanja tradicionalnega je tako za mlade vinarje nujno tudi, da znajo iti v korak s časom. Vedno večji izziv postaja tudi prilagajanje sezonski variabilnosti, kar so vinogradniki in vinarji letos še posebej občutili. A kot pravi predavateljica in mentorica študentov na Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo dr. Melita Sternad Lemut, je prednost z znanjem opremljenega vinogradnika in vinarja ravno v tem, da se zna boljše prilagoditi vsaki situaciji. »Poznavanje in obvladovanje različnih vinifikacijskih postopkopv še dodatno nadgrajuje sposobnost hitrega in učinkovitega ukrepanja, ko je to najbolj potrebno. Z alternativnimi tehnologijami lahko iz grozdja pridelamo nekaj novega, drugačnega, nekaj, kar trg potrebuje in za kar bodo kupci pripravljeni tudi plačati. Tudi sami se držimo načela, da želimo skozi študij kar najbolje pripraviti mlade vinarje na novodobne izzive, tako, da bodo med drugim znali tudi v manj ugodnih letnikih pridelati kakovostno in ponovljivo vino. Natečaj Lidlov mladi vinar pa študente pri tem še dodatno spodbuja,« je še dodala dr. Melita Sternad Lemut.

Natečaj Lidlov mladi vinar spodbuja znanje in izkušnje bodočih vinarjev.

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si