Zaključna konferenca projekta ATFORT

03. november 2014

Enajst partnerjev (med katerimi je tudi Univerza v Novi Gorici) projekta Interreg IV-C pod imenom ATFORT (Atelje evropskih trdnjav: spodbujanje lokalnega trajnostnega razvoja), se je sestalo na zaključni konferenci projekta v Suomenlinni pri Helsinkih, ki je potekala od 27. in 28. oktobra.

Dogodek je organiziral upravni organ Suomenlinne. Projekt AT FORT se izvaja pod vodstvom organizacije New Dutch Waterline. Partnerje združuje prepričanje, da se ohranjanje utrdbenih območij in njihova učinkovita gospodarska raba lahko doseze le z ustvarjalnim razmišljanjem ter sodelovanjem, ki temelji na izmenjavi izkušenj.

Spodbujanje končnih rezultatov
Več kot osemdeset udeležencev je razpravljalo o končnih rezultatih projekta, ki se je začel decembra 2012 in bo trajal do konca decembra 2014. Cilj projekta je izmenjava znanja in dobrih praks večnamenske ponovne uporabe utrdb, pod geslom “ohranjanje skozi razvoj”.

Heikki Lahdenmäki, vodja obnove v upravnem organu Suomenlinna je izjavil: “V večini stavb in utrdb v Suomenlinni so že utečene nove dejavnosti. Vendar se moramo kljub temu še veliko naučiti. V okviru projekta smo videli nekaj odličnih primerov ukrepov za izboljšanje dostopnosti in varnosti. Prav tako smo dobili nove ideje o tem, kako izkoristiti prostovoljce”.

Annemieke Traag, predsednica odbora New Dutch Waterline, je v imenu vodilnega partnerja, poudarila: “Za trajnostno in gospodarsko zdravo prihodnost vojaške dediščine, se je izkazalo, da je ohranjanje skozi razvoj, zmagovalni koncept, kot nam kažejo izkušnje partnerjev At Fort projekta. Da pa se to dejansko zgodi, pa je potreben pogum lastnikov in oblasti. To zahteva usklajen, celovit in sistematičen pristop.«

Izjava o nameri
Enajst ATFORT partnerjev in številne druge organizacije, ki skrbijo za sanacijo vojaške dediščine, so podpisale izjavo o nameri za vzpostavitev Evropske mreže območij vojaških dediščine. Projekt ATFORT je vzpostavil živahno in pristno transnacionalno partnerstvo področij vojaške dediščine, namenjenih preoblikovanju odvečnih nekdanjih vojaških oporišč v cone dinamične gospodarske dejavnosti in življenja v skupnosti. Novoustanovljena mreža se bo osredotočila na nadaljnje izmenjave znanja, prihodnje evropsko sodelovanje, financiranje in vplivanje na oblikovanje politik.

Priporočila glede politik
Priporočila, ki so jih pripravili partnerji ATFORT projekta so bila predstavljena enajstim predstavnikom partnerjev. Ponovna uporaba utrdb zahteva ustrezen model upravljanja, znanje, osebje in finančno podporo, ki jo je potrebno prednostno vključiti na politično agendo.

Pojasnila za urednike
Projekt ATFORT “Atelje evropskih trdnjav – spodbujanje lokalnega trajnostnega razvoja” je projekt regionalne pobude v okviru programa INTERREG IVC.

Partnerstvo ATFORT združuje več pomembnih evropskih utrdbenih dediščin, upravniki katerih so trdno prepričani, da je ohranjanje teh območij, skupaj z njihovo gospodarsko eksplotacijo mogoče doseči le z ustvarjalnim, skupnim razmišljanjem, ki temelji na izmenjavi izkušenj. ATFORT partnerji so določili splošni cilj, ki zajema predvsem omogočanje prilagodljive ponovne uporabe utrdbene dediščine preko raziskovanja rešitev, uspešnih pristopov in metod , ki se soočajo z vzpostavitvijo ustreznih pogojev in ustvarjanjem skladnih okvirov za njihovo izkoriščanje.

Za več informacij si oglejte: “http://www.atfort.eu/”

Program medregionalnega sodelovanja INTERREG IVC, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj, podpira sodelovanje, izmenjavo izkušenj in dobrih praks Evropskih regij na področjih inovacij, gospodarstva, znanja, okolja in preprečevanja tveganj. 302 miliona EUR je na voljo za financiranje projektov, vendar več kot to, bogastvo znanja in možnih rešitev je na voljo regionalnim oblikovalcem politik.

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si