Sodelavec Univerze v Novi Gorici prejel Preglovo nagrado za izjemno doktorsko delo

09. december 2014

V petek, 5. decembra 2014, so na Kemijskem inštitutu podelili Preglovi nagradi za izjemno doktorsko delo na področju kemije in sorodnih ved za leto 2014.

Prejemnik omenjene nagrade za doktorsko delo z naslovom »Aerobne oksidativne transformacije organskih spojin katalizirane z nitrati« je dr. Rok Prebil, sodelavec Laboratorija za raziskave v okolju Univerze v Novi Gorici.

Dr. Rok Prebil je v okviru doktorskega dela raziskoval in razvijal nove oksidativne transformacije organskih spojin, ki bi bile v skladu s principi zelene kemije. Cilj zelene kemije je trajnostni razvoj temelječ na kemijskih procesih, pri katerih se ne uporablja in ne proizvaja nevarnih spojin in topil, kjer se učinkovito izrablja surovine, po možnosti obnovljene, in kjer po koncu procesov ni nič ali je zelo malo odpadka. V zadnjih dveh desetletjih je zelena kemija dobila dodaten zagon tudi na račun spoznanja industrije o večji ekonomičnosti okoljsko sprejemljivejših produktov in procesov. Pri oksidativnih transformacijah organskih spojin načela zelene kemije narekujejo uporabo procesov, ki potekajo pri milih pogojih z okolju prijaznimi oksidanti in aktivatorji. Raziskovalno delo je opravil v Laboratoriju za organsko in bioorgansko kemijo na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani in na Katedri za kemijo na Univerzi Severne Floride v Jacksonvillu. Rezultate raziskav je objavil v petih člankih v uglednih mednarodnih revijah. Doktoriral je na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.

Dr. Roku Prebilu iskreno čestitamo!

Andreja Leban, Stiki z javnostmi