Znanstveni sodelavec s področja živilske tehnologije

15. december 2014

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto znanstvenega sodelavca s področja živilske tehnologije.
Rok za prijavo: do 31. 12. 2014

Od kandidatov pričakujemo:

 • da imajo doktorat znanosti s področja Živilska tehnologija (ali podobno),
 • da imajo naziv docent za področje živilske tehnologije,
 • da imajo opravljeno podoktorsko usposabljanje v tujini,
 • da razpolagajo s praktičnimi in teoretičnimi znanji s področja živilske kemije, kemijske analize sadja, grozdja, vina in mošta, uporabe najmodernejših analitskih tehnik v živilstvu,
 • da imajo pedagoške izkušnje,
 • da bodo prevzeli pedagoške obveznosti do šestih ur tedensko pri predmetih povezanih s kemijo in analizo živil rastlinskega izvora na Univerzi v Novi Gorici,
 • da imajo izkušnje pri vodenju raziskovalnih projektov,
 • da bodo aktivno sodelavali pri obstojećem in bodočem raziskovalnem delu Centra za raziskave vina,
 • aktivno znanje angleškega jezika, zaželjeno znanje italijanskega jezika,
 • sposobnost za delo v skupini.

Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti:

 • življenjepis,
 • dokazila o izobrazbi, pedagoških nazivih in delovnih izkušnjah,
 • znanstveno in strokovno bibliografijo v elektronski obliki.

Predviden nastop dela 1.3.2015, zaposlitev za določen čas enega leta.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 33 15 261
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si