Univerza v Novi Gorici in Državni izobraževalni zavod – humanistični in znanstveni licej »S. Gregorčič« ter klasični licej »P. Trubar« podpisala dogovor o sodelovanju

25. februar 2015

V sredo, 25. februarja 2015, sta prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor Univerze v Novi Gorici in dr. Elisabetta Kovic, ravnateljica Humanističnega in znanstvenega liceja »S. Gregorčič in klasičnega liceja »P. Trubar« (Slovenski licejski pol v Gorici) podpisala dogovor o medsebojnem sodelovanju.

Podpis dogovora med izobraževalnima ustanovama z obeh strani slovensko-italijanske meje je plod želje ene in druge institucije po tesnejšem sodelovanju na področju naravoslovja, tehnike, humanistike in umetnosti, ki ga Univerza v Novi Gorici goji z izbranimi partnerskimi srednjimi šolami. Gre za prvi primer partnerstva z zamejsko šolo, do katerega je prišlo na pobudo Fakultete za znanosti o okolju in močno izraženega interesa Slovenskega licejskega pola v Gorici. Vzpostavitev partnerstva s Slovenskim licejskim polom v Gorici med drugim predvideva organizacijo predavanj, praktičnega usposabljanja, naravoslovnih dni in drugih dogodkov za dijake, ki jih lahko ponudi univerza. Dijaki partnerske šole bodo imeli možnost sodelovanja oziroma udeležbe na različnih izobraževalnih, znanstvenih in družabnih dogodkih, ki jih organizira Univerza v Novi Gorici. Poleg tega bo Univerza učnemu osebju s partnerske šole omogočila strokovno izpopolnjevanje z udeležbo na predavanjih in vajah ter s tem tudi pridobila njihov pogled na študijske vsebine s ciljem stalnega izboljševanja kakovosti univerzitetnega izobraževanja.

Tako Univerza v Novi Gorici kot Slovenski licejski pol v Gorici se veselita medsebojnega čezmejnega sodelovanja in promocije znanstveno-raziskovalne dejavnosti z namenom, da bosta dijakom pomagali pridobivati nova znanja in izkušnje ter jim nenazadnje omogočili ozaveščeno izbiro nadaljnjega študija in prihodnjega poklica. Možnost študija na njim najbližji slovenski univerzi jim je široko odprta.

“Naša Univerza ima poseben položaj, stoji na bivši meji oziroma v multinacionalnem in multikulturnem prostoru. Pravzaprav je presenetljivo, da smo potrebovali 20 let, da smo začeli ta dva prostora združevati. Od naše Univerze se je pravzaprav pričakovalo, da bo širila svoj bazen študentov v čezmejni prostor. Ta šititev ni bila tako enostavna, a vendar smo danes sodelovanje, od katerega si vse tri inštitutucije veliko obetamo, formalizirali,” je ob podpisu poudaril rektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danilo Zavrtanik.

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

Dr. Elisabetta Kovic (levo) in prof. dr. Danilo Zavrtanik (desno).
Dr. Elisabetta Kovic (levo) in prof. dr. Danilo Zavrtanik (desno).