Trije sodelavci Univerze v Novi Gorici postali člani Evropske akademije znanosti in umetnosti

12. marec 2015

V soboto, 7. marca 2015, so trije sodelavci Univerze v Novi Gorici po sklepu Senata Evropske akademije znanosti in umetnosti in na priporočilo pristojne Nominacijske komisije postali člani Evropske akademije znanosti in umetnosti.

Podpredsednik SAZU akademik prof. dr. Andrej Kranjc, član Senata UNG ter zaslužni profesor UNG, je postal član IV. razreda: Naravoslovne znanosti, predsednik SAZU akademik prof. dr. Tadej Bajd, član Senata UNG in profesor na Poslovno-tehniški fakulteti UNG, je postal redni član VI. razreda: Tehniške znanosti, prof. dr. Irena Avsenik Nabergoj, profesorica književnosti in literarne teorije na Fakulteti za humanistiko UNG, pa je postala redna članica I. razreda, Humanistične znanosti.

Listino o članstvu so prejeli na jubilejni slovesnosti ob 25-letnici Evropske akademije znanosti in umetnosti (EASA) v Veliki univerzitetni dvorani v Salzburgu, na kateri so bili inavgurirani novi člani in članice EASA. Svečano slovesnost je vodil prof. dr. dr. h. c. Felix Unger, predsednik EASA, navzoči pa so bili protektorji EASA: predsednik Republike Avstrije dr. Heinz Fischer, predsednik Makedonije dr. Gjorge Ivanov, predsednik Srbije g. Tomislav Nikolić, prav tako pa tudi deželni glavar Salzburške dr. Wilfried Haslauer, dekani sedmih razredov Evropske akademije znanosti in umetnosti, častni senatorji in častni meščani Salzburga, člani in članice EASA ter vabljeni gostje.

Poslanstvo Evropske akademije znanosti in umetnosti je v luči evropske tradicije prispevati k prihodnosti Evrope in njeni enotnosti s pospeševanjem znanja, sodelovanja in tolerance. Po besedah predsednika EASA prof. dr. dr. h.c. Felixa Ungerja je najpomembnejša naloga Evropske akademije znanosti in umetnosti, da obravnava aktualne teme interdisciplinarno, transnacionalno in presegajoč meje, da o njih razpravlja in jih obdeluje, da bi kot nadstrankarsko združenje akademikov služila nadaljnjemu razvoju skupnega življenja v Evropi. Akademija združuje vrhunske znanstvenike in umetnike, med katerimi je 37 Nobelovih nagrajencev, večinoma iz Evrope, pa tudi z drugih celin: od Amerike in Avstralije do Afrike in Azije. Ti delujejo v sedmih razredih: I. Humanistične znanosti, II. Medicina, III. Umetnosti, IV. Naravoslovne znanosti, V. Družbene znanosti, pravo in ekonomija, VI. Tehniške znanosti ter VII. Svetovne religije.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

Podelitev listine akademiku prof. dr. Andreju Kranjcu o članstvu v Evropski akademiji znanosti in umetnosti, IV. razred: Naravoslovne znanosti. Od leve proti desni: akademik prof. dr. Andrej Kranjc, predsednik EASA prof. dr. dr. h.c. Felix Unger, predsednik Republike Avstrije dr. Heinz Fischer. Foto: EASA/wildbild, Herbert Rohrer.
Podelitev listine akademiku prof. dr. Tadeju Bajdu o članstvu v Evropski akademiji znanosti in umetnosti, VI. razred: Tehniške znanosti. Od leve proti desni: akademik prof. dr. Tadej Bajd, predsednik EASA prof. dr. dr. h.c. Felix Unger, predsednik Republike Avstrije dr. Heinz Fischer. Foto: EASA/wildbild, Herbert Rohrer.
Podelitev listine izr. prof. dr. Ireni Avsenik Nabergoj o članstvu v Evropski akademiji znanosti in umetnosti, I. razred: Humanistične znanosti. Od leve proti desni: izr. prof. dr. Irena Avsenik Nabergoj, predsednik EASA prof. dr. dr. h.c. Felix Unger, predsednik Republike Avstrije dr. Heinz Fischer, podpredsednica EASA prof. dr. Brigitte Tag. Foto: EASA/wildbild, Herbert Rohrer.
Slavnostni govor predsednika Republike Avstrije dr. Heinza Fischerja ob 25-letnici delovanja Evropske akademije znanosti in umetnosti. Foto: EASA/wildbild, Herbert Rohrer.