Doktorica znanosti Univerze v Novi Gorici je prejemnica nagrade za najboljšo doktorsko disertacijo

17. marec 2015

Dr. Iva Mrak, ki je svoj študij uspešno končala na podiplomskem študijskem programu Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine na Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici, je nedavno prejela nagrado za najboljšo doktorsko disertacijo na področju inovativnih metod in instrumentov za spodbujanje prilagodljivih, kreativnih in trajnostnih mest.

Nagrado, ki jo podeljuje Univerza Federico II iz Neaplja, je prejela za doktorsko delo z naslovom »Večkriterijsko in večnamensko vrednotenje za upravljanje kulturne dediščine na področju trajnostnega prostorskega razvoja« (ang. »Multicriteria evaluation for cultural heritage management from a sustainable spatial development perspective«), ki ga je pripravila pod mentorstvom prof. Giovannija Campeolona z Univerze IUAV iz Benetk, Italija.

Doktorsko delo dr. Ive Mrak se osredotoča na povezovanje koncepta trajnostnega razvoja z realnimi procesi upravljanja prostorov kulturne dediščine v praksi.

Dr. Ivi Mrak isreno čestitamo!

Andreja Leban, Stiki z javnostmi