Magistrantka Poslovno-tehniške fakultete prejemnica nagrade Tehnološke mreže Tehnologija vodenja procesov

10. april 2015

V četrtek, 9. aprila 2015, so bile v okviru bienalne konference Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu AIG’15, podeljene nagrade Tehnološke mreže Tehnologija vodenja procesov (TM TVP).

Med letošnjimi prejemniki nagrade je Lea Manfreda, ki je svoj študij uspešno zaključila na študijskem programu 2. stopnje Gospodarski inženiring na Poslovno-tehniški fakulteti. Nagrado je prejela za magistrsko delo z naslovom “Modeliranje in napovedovanje gostote prometa v križišču”, ki ga je pripravila pod mentorstvom prof. dr. Juša Kocijana.

Tehnološka mreža Tehnologija vodenja procesov (TM TVP) razpisuje nagrade za najboljša diplomska in magistrska dela. Nagrade so namenjene spodbujanju raziskovalnega in strokovnega dela na širših področjih vodenja kompleksnih sistemov in procesov, proizvodne informatike, odkrivanja napak in preverjanja kakovosti, podpore logističnim procesom v podjetjih, tehnologije vodenja za večjo kakovost bivanja in manjše onesnaževanje okolja, avtomatizacije strojev in naprav in tehnologije in znanja za razvoj novih orodij in gradnikov za sisteme vodenja.

Magistrsko delo Lee Manfreda obravnava modeliranje gostote prometa v izbranem mestnem križišču. Z regresijsko metodo je iz meritev izdelala eksperimentalni model in empirično pokazala, da je uporaben za kratkoročno napovedovanje gostote prometa. Namen razvoja tega modela je bil omogočiti avtomatsko vodenje prometa tudi v primeru odpovedi senzorja za zaznavanje gostote prometa. V primeru odpovedi senzorja je napovedovanje intenzivnosti prometa na podlagi preteklih merjenih vrednosti ena izmed možnih rešitev do odprave problema na senzorju. Za vrednotenje enokoračnih napovedi celotnega tedna je na podatkih za vrednotenje iz matematičnih modelov za delovne in proste dni sestavljena in ovrednotena napoved za cel teden obratovanja. Njeno delo lahko služi tudi kot vzorčni primer modeliranja za napovedovanje vrednosti spremenljivk dinamičnih sistemov v prometu in v dinamičnih sistemih drugih vrst.

Iskrene čestitke!

Andreja Leban, Stiki z javnostmi