Sodelujte v raziskavi o informiranju mladih

21. maj 2015

Kulturno izobraževalno društvo PiNA izvaja v okviru Vsebinske mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVOVID) raziskavo o informiranju mladih.

Del raziskave je namenjen mladim med 15. do dopolnjenim 29. letom, njen cilj pa je ugotoviti, kje in na kakšen način mladi iščejo informacije, katere informacije želijo pridobivati oz. potrebujejo s strani mladinskih organizacij, mladinskih centrov in organizacij za mlade ter drugih nevladnih organizacij.

Na podlagi analize bomo izoblikovali predloge ukrepov za izboljšavo (spletnega) informiranja mladih in storitev informiranja, nastal pa bo tudi učbenik za spletno informiranje mladih in komuniciranje z njimi ter izobraževalni DVD paket za mladinske centre.

Več informacij najdete na spletni strani, vprašalnik pa na povezavi.