Strokovni sodelavec s področja koordinacije, logistike in vodenja produkcije

09. julij 2015

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto strokovnega sodelavca s področja koordinacije, logistike in vodenja produkcije.
Rok za prijavo: 29.7.2015

Od kandidatov pričakujemo:

  • da imajo univerzitetno izobrazbo ali magisterij II. bol. stopnje z izbranega področja
  • da imajo izkušnje s področja koordiniranja projektov na področju kulture in izobraževanja
  • znanje slovenskega in vsaj še enega svetovnega tujega jezika

Izbrani kandidat bo opravljal strokovna in tehnična dela s področja koordiniranja kulturnih in izobraževalnih projektov, logistike mobilnosti in vodenje produkcije na področju filma v izobraževalnem procesu na Visoki šoli za umetnost.

Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti:

  • življenjepis
  • dokazila o izobrazbi
  • imena in kontaktne podatke dveh referenc

Predviden nastop dela 1.9.2015, zaposlitev za določen čas enega leta.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 33 15 261
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si