Večjezična spletna stran za učenje nemškega jezika

17. julij 2015

deutsch.info je spletna platforma za učenje nemškega jezika. Poslužuje se modernih didaktičnih metod in hkrati ponuja zanimive in praktične informacije o življenju in delu v Nemčiji in Avstriji.

Brezplačna spletna platforma je namenjena nemškemu jeziku in njegovemu rastočemu pomenu v evropskem in mednarodnem kontekstu. Avstrijski in nemški delovni trgi so zanimivi za poslovne partnerje iz drugih držav in odprti za novo kvalificirano delovno silo, zaradi česar raste tudi zanimanje za nemški jezik.

Glavna ciljna skupina deutsch.info so motivirani učenci nemščine, ki imajo veliko zanimanje za jezik, kulturo in ljudi. Spletna platforma pa je namenjena tudi delojemalcem z najrazličnejšimi kvalifikacijami ali študentom, ki se nameravajo preseliti v Nemčijo oziroma Avstrijo ali pa tam že živijo. Deutsch.info je namenjen tudi vsem, ki potrebujejo nemški jezik v službi, ter šolarjem, turistom in prebivalcem obmejnih regij.

Več informacij na spletni strani.