Razpis štipendij za športnike in športnice za leto 2015/2016

18. september 2015

Vlogo morajo oddati štipendisti, ki že prejemajo to štipendijo in želijo uveljavljati nadaljnje prejemanje, ter tisti, ki želijo štipendijo pridobiti prvič. Rok za oddajo vlog pri Olimpijskem komiteju Slovenije 1. 10. 2015.

Vlagatelji za dodelitev štipendije morajo predložiti vlogo za dodelitev štipendije za 2015/2016, potrdilo o državljanstvu RS, originalno potrdilo o vpisu v 2015/2016 in potrdilo o uspehu v 2014/2015 (original ali overjena kopija), originalno priporočilo strokovnega sveta nacionalne panožne športne zveze in originalno priporočilo trenerja. Merila za pridobitev štipendije glede športnih rezultatov, ki jih mora izkazati vlagatelj, so podrobno opisana v razpisu.

Več informacij najdete na spletni strani.