Dekan Visoke šole za umetnost

28. oktober 2015

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto dekana Visoke šole za umetnost.
Rok za prijavo: do 20. 11. 2015

Kandidati/kandidatke za delovno mesto dekan/dekanja morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • imajo najmanj naziv docent ali izpolnjujejo pogoje za habilitacijo v ustrezni naziv,
  • izpolnjujejo pogoj za nosilca raziskovalnih projektov,
  • imajo sposobnost vodenja in organiziranja,
  • imajo najmanj pet let delovnih izkušenj.

Izbrani kandidati/kandidatke bodo imenovani/e za štiri leta.

Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti življenjepis, dokazila o izobrazbi ter znanstveno in strokovno bibliografijo v pisni in elektronski obliki.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 33 15 261
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si