Predavanje v okviru Znanstvenega večera

10. december 2015

Univerza v Novi Gorici vabi na predavanje, ki ga bo imel Igor Kržan, MBA (predsednik uprave Trimo, d.d.), z naslovom “Proces celovitega finančnega in poslovnega prestrukturiranja družbe in skupine Trimo”. Predavanje bo potekalo v četrtek, 17. decembra 2015 ob 19. uri v dvorcu Lanthieri v Vipavi.

Sledil bo razgovor s predavateljem, ki ga bo moderiral dr. Henrik Gjerkeš, docent za področje strojništva na Univerzi v Novi Gorici.

Trimo je eno vodilnih evropskih podjetij na področju celovitih rešitev za ovoj zgradb. Je globalno podjetje, ki je s svojo blagovno znamko prisotno v 60 državah sveta in v skupini zaposluje skoraj 800 ljudi.
Svoje poslovne uspehe gradi na strateških usmeritvah trajnostnega razvoja, poslovne odličnosti, inovativnosti
in partnerstva.
Po osamosvojitvi je Trimo vse do leta 2007 beležilo visoko rast in uspešno poslovanje, zlasti preko širjenja na tuje trge. Sledilo je sedemletno krizno obdobje, ko so se preko svetovne gospodarske krize razkrile tudi napačne interne odločitve, kar je oboje rezultiralo v močnem poslabšanju poslovanja.
Kljub trenutno slabšim rezultatom, so se v Trimu zavedali, da imajo trdne temelje, na katerih so se odločili osnovati celovito finančno in poslovno prestrukturiranje.
Z izvedenimi ukrepi je podjetje že v letu 2014 zabeležilo bistveno boljše poslovne rezultati, napoved za konec leta 2015 pa je še bistveno boljša.
Tekom predavanja bo predsednik uprave, Igor Kržan, predstavil zgodovino Trima, vzroke za padec, temelje prestrukturiranja, že izvedene in planirane ukrepe prestrukturiranja ter rezultate izvedenih ukrepov kot tudi načrte za prihodnjih pet let. Skladno s pomenom inovativnosti bo velik poudarek tudi na razvojnem delu podjetja.

Priponke

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
GSM: 040 266 058
E: andreja.leban@ung.si