Vodja Laboratorija za kvantno optiko

22. marec 2016

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto vodje Laboratorija za kvantno optiko.
Rok za prijavo: do 15.4.2016

Kandidati/kandidatke za delovno mesto vodje morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • imajo doktorat znanosti s področja
  • izpolnjujejo pogoje za nosilca raziskovalnih projektov
  • imajo sposobnost vodenja raziskovalnih skupin
  • imajo najmanj pet let delovnih izkušenj

Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za štiri leta.

Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti življenjepis, dokazila o izobrazbi ter znanstveno in strokovno bibliografijo v pisni in elektronski obliki.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 33 15 261
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si